ICRC เยือนศอ.บต. ด้านครม.ส่วนหน้าเห็นชอบและเดินหน้ายุทธศาสตร์กำปงตักวา

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) นำโดย นางสาวดีน่าร์ ฟิชเชอร์ หัวหน้าคณะทำงานภาคใต้ โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

การเดินทางมายัง ศอ.บต. ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการดำเนินโครงการกิจกรรมขององค์กรและเพื่อแนะนำหัวหน้าคณะทำงานภาคใต้ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศรวมถึงพูดคุย แลกเปลี่ยนในประเด็นอื่นๆ ระหว่างกัน

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า 13 ปี ที่ผ่านมา สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรุนแรงลดลงเรื่อยๆ เพราะเกิดจากองค์ประกอบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการรวมถึง ศอ.บต. ซึ่งได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ

นอกจากนี้ในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดพื้นที่ให้กับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทำให้ทุกคนเริ่มเห็นความสำคัญของเวทีพูดคุยสันติสุขและทำให้สถานการณ์ความรุนแรงค่อยๆลดลง เพราะทุกคนมีโอกาสได้พูด ได้แสดงความคิดเห็นกัน

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆได้เน้นให้คนในพื้นที่ดูแลพื้นที่กันเอง จะเห็นว่ากำลังทหารจากพื้นที่อื่นๆที่มาประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มลดลง เพื่อให้คนในพื้นที่ได้ดูแลบ้านเกิดตัวเอง ช่วยกันดูแล ถนน เส้นทาง โรงเรียน และสถานที่สำคัญอื่นๆ จึงทำให้เหตุการณ์ต่างๆเบาบางลงเพราะทุกคนช่วยกัน  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC เป็นองค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2406 มีสำนักงานที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสมาชิกยอมรับให้เป็นองค์กรอิสระ ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International humanitarian law) แห่งอนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) ซึ่งถือเป็นกฎหมายนานาชาติตามธรรมเนียม มีภารกิจทั่วโลกในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ผู้ลี้ภัย เชลยสงคราม และพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ครม.ส่วนหน้าเห็นชอบยุทธศาสตร์กำปงตักวา เร่งเดินหน้าเพื่อสันติสุข

ด้านพลเอกจำลอง คุณสงค์  คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ประธานอนุกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ  และติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการชุมชนสันติสุข (กัมปงตักวา) เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการลักษณะเชิงบูรณาการหลายหน่วยงานเข้ามาทำงานร่วมกัน

โดยนำมิติทางศาสนาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภายใต้บริบทและฐานการทำงานบนพื้นฐานความเข้มแข็งจากภายในของชุมชนที่มีคุณธรรมเป็นหลักยึดมั่นสามารถปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัด และเป็นแนวคิดการทำงานที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านผู้นำ 4  เสาหลัก ที่จะมาบูรณาการทำงานทุกเรื่องในพื้นที่ทุกมิติ ทั้งการทำงานด้านความมั่นคงและการทำงานด้านการพัฒนา