special report

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม

บทความของ ‘สุชาติ เศรษฐมาลินี’ ชิ้นนี้พยายามทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ‘สันติภาพ’ และ ‘สันติวิธี’ ในมุมมองของศาสนาอิสลามอย่างรอบด้าน โดยเน้นย้ำให้เห็นแนวทางการศึกษาอันหลากหลาย ตลอดจนกลั่นกรองให้เห็นหลักการและคุณค่าสำคัญของศาสนาอิสลามที่สามารถกลายเป็นกรอบคิดให้แก่ปฏิบัติการสร้างสันติภาพในประชาคมมุสลิมได้เป็นอย่างดี

เรื่องเล่าหลังกำแพง (1) ตอน ชีวิตที่ปลายด้ามขวาน

 

ซาฮารี  เจ๊ะหลง   ผู้ปฏิบัติงาน สำนักสื่อ wartani

ข้าพเจ้าได้รับ จดหมายจากเรือนจำฉบับหนึ่งผ่านภรรยาของนายกามาลูดีน  อาแว ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักหน้าตามาก่อนเลยในชีวิต หากแต่ว่าเรื่องเล่าในจดหมายของเขานั้นทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านแล้วเก็บไว้คนเดียวได้ ข้าพเจ้าอยากตีแผ่ให้สาธารณะชนได้รับทราบ ได้รับรู้ร่วมกันว่าเรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นจริง ณ ดินแดนปาตานีแห่งนี้  เมื่อข้าพเจ้าได้คลี่จดหมาย ที่พับซ้อนกันถึง 5 แผ่น มีข้อความร่ายยาวดังนี้

เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?

การพูดคุยสันติภาพในหนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้ ‘เรา’ เรียนรู้อะไรบ้าง? และถ้าหากจะเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ ควรต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไรบ้าง? เอกสารข้อเสนอะแนะเชิงนโยบายที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนในชิ้นนี้พยายามให้คำตอบ

เปิดรายงานสองร้อยเวที “จัดการตนเอง”: เผชิญความท้าทายของสันติภาพด้วยเสียงประชาชน

‘เขตปกครองพิเศษ’ กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังการพูดคุยสันติภาพเดินมาได้สักระยะหนึ่ง ทว่าที่จริงแล้ว แนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนั้นถูกอภิปราย ถกเถียง กระทั่งเคลื่อนไหวผลักดันอยู่ในพื้นที่มาสักระยะหนึ่งแล้ว นี่คือบทสรุปของการจัด ‘สองร้อยเวที’ เพื่อฟัง ‘เหตุผล’ ของชาวบ้านในการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่เคยได้รับการนำเสนอมาตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา

สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

การสื่อสารในมือของประชาชนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไร บทบันทึกการบรรยายสาธารณะของ ‘อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์’ ในโรงเรียนการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสารในมือของคนธรรมดาและไล่เรียงให้เห็นบทเรียนในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนว่าเงื่อนไขของสถานการณ์ทำให้การสื่อสารลักษณะนี้เติบโตขึ้นได้อย่างไร

สื่อท้องถิ่นถาม ทีมร่วมโต๊ะตอบ เรียนรู้จาก 20 ข้อ‘การพูดคุยสันติภาพ’

เปิดเวที 20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้า สื่อท้องถิ่นถาม ทีมร่วมโต๊ะพูดคุยสันติภาพตอบ นักวิชาการชี้ 3 ข้อท้าทายของ ‘ข่าวกับสันติภาพ’ โอกาสของสื่อเพื่อสันติภาพ อ่านคำตอบ ทำไมลดความต้องการจากเอกราชสู่ปกครองพิเศษ เอกภาพระหว่างทหารกับรัฐบาลเพื่อไทย 5ข้อBRNกับ สิทธิความเป็นเจ้าของ ความชอบธรรมของคู่เจรจา ใครเป็นต่อ – ใครเป็นรอง ความหมายของพื้นที่กลางที่ปลอดภัย จนถึงเรื่องสื่อกับเสรีภาพในการแสดงออก 

สันติภาพที่มีความหมาย: การประเมินผลการหยุดยิงในช่วงเดือนรอมฎอน

เราจะประเมิน “การริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน” ได้อย่างไร? การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติในรายงานชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นโอกาสของสันติภาพบางประการใน 40 วันของการหยุดยิง ที่แม้ว่าจะไม่บรรลุผลสำเร็จเต็มร้อย แต่ก็ไม่ถึงกับล้มเหลว!

ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน 2556: ความรุนแรงที่ยืดเยื้อจะต้องถ่วงดุลด้วยพลังสันติภาพเท่านั้น

รายงานวิเคราะห์ชิ้นล่าสุดของ DSW ที่ประมวลภาพของความรุนแรงที่มีลักษณะยืดเยื้อเรื้อรังในชายแดนใต้และซับซ้อนและประเมินความพยายามในการริเริ่มเพื่อสันติภาพด้วยข้อตกลง "หยุดยิง" ในเดือนรอมฎอน แม้จะมีข้อกังขานานัปการ แต่จังหวะก้าวดังกล่าวนี้ก็เห็นสัญญาณเชิงบวกหลายประการเช่นกัน

คำประกาศ BRN กับ 10 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “สันติสนทนา”

ในภาวะความกังขาต่ออนาคตการพูดคุยสันติภาพ หรือ ‘สันติสนทนา’ ก่อตัวขึ้นอย่างหนักหน่วงจากทุกฟากฝ่าย ‘ชัยวัฒน์ สถาอานันท์’ ชวนพิจารณาถ้อยแถลงของบีอาร์เอ็นในสถานการณ์สันติภาพด้วยประเด็นพิจารณา 10 ประการ ดังต่อไปนี้