Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

July 2017
Event Day Date Time Link
เปิดบริการฟรี รักษาต้อกระจก 200 ราย Saturday July 15, 2017 09:00
13th International Conference on Thai Studies "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies Saturday July 15, 2017 09:00
ขอเชิญส่งผลงานการประกวดสุนทรพจน์ หรือ คลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 Thursday July 13, 2017 00:00
ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ (Live) หัวข้อ "ความเป็นมาของการสัมมนาอิสลามศึกษาระดับโลก ตอนที่ 2" Wednesday July 12, 2017 10:00
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหร้บกลุ่มสภานักเรียนเพื่อเสริมกำลังการทำงานอย่างมีส่วนร่วม Monday July 10, 2017 09:00
ขอเชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนใต้ของไทย" Friday July 7, 2017 14:00
ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมเป็น "อาสาสมัครจัดการขยะเพื่อบ้านเรา" Friday July 7, 2017 13:30
“Sittwe”: Screening and Discussion Thursday July 6, 2017 17:00
ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ (Live) หัวข้อ "ความเป็นมาของการสัมมนาอิสลามศึกษาระดับโลก" Thursday July 6, 2017 10:00
สื่อสาธารณะ คืออะไร? Wednesday July 5, 2017 14:00
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมถ่ายทอดสด "จิบตาจับตาเจนีวา: เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานซีดอว์ (CEDAW)" Wednesday July 5, 2017 13:00
กิจกรรมวาดภาพและศิลปะ Saturday July 1, 2017 00:00
June 2017
Event Day Date Time Link
สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศดูดวงจันทร์เนื่องวันอิฏิลฟิตริ Saturday June 24, 2017 08:00
เชิญร่วมรับฟัง "สื่อยุคหลอมรวมโอกาสหรือภัยคุกคามของภาคประชาชน" Thursday June 22, 2017 10:00
อ่านอัลกุรอานแบบฉบับท่านนบี ครั้งที่ 2 Thursday June 15, 2017 00:01
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันมอบทุนการศึกษาและทุนชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากไร้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2560 Thursday June 15, 2017 00:00
ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายสาธารณะเรื่อง "ข้ามพ้นความแตกแยก: กลยุทธ์การสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง" Tuesday June 13, 2017 13:00
โครงการ "อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์" Monday June 5, 2017 09:00
กำหนดการชุดปาฐกถาพิเศษ "อักษราภิวัตน์" Sunday June 4, 2017 08:00
ว่าวไทยสุดแดนใต้ ครั้งที่ 2 Saturday June 3, 2017 08:30