Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

February 2010
Event Day Date Time Link
ละครเวทีสันติภาพ: มหัศจรรย์แห่งแผ่นดิน Monday February 8, 2010 13:30
สัมมนาวิชาการ “ชาตินิยมกับความขัดแย้งทางการเมืองไทยในปัจจุบัน” Monday February 8, 2010 13:30
โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-มลายู "224 ปี จากลุ่มน้ำตานีสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ บ้านปากลัด เมืองพระประแดง" Saturday February 6, 2010 09:00
งานสัมมนา "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ.บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้" และ "บทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สตรี ในการพัฒนาการเมืองและแก้ไขปัญหาชายแดนใต้" Saturday February 6, 2010 08:30
High-Level Panel Discussion on Thailand’s Internal Security Act Friday February 5, 2010 09:00
สัมมนาวิชาการอุษาคเนย์ครั้งที่ 7: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากับการสร้างความเข้าใจสู่'ประชาคมอาเซียน' Friday February 5, 2010 08:30
ศุกร์เสวนา ครั้งที่ 7: "อ่าน" งานเขียนของเอ็ดวาร์ด ซาอิด Friday February 5, 2010 07:30
ดู Sepet: ชมภาพยนตร์ในงานเปิดบ้านศิลป์อุษาคเนย์ Wednesday February 3, 2010 17:00
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ GT200 Tuesday February 2, 2010 13:00
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "อุษาคเนย์ที่รัก" (My Dear Southeast Asia) Monday February 1, 2010 16:00
January 2010
Event Day Date Time Link
Religion, Law And Governance In South East Asia Friday January 29, 2010 09:30
งานระดมทุนที่สะบ้าย้อยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ Saturday January 23, 2010 09:00
มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ (Photo for Peace Festival) Friday January 22, 2010 09:00
การประชุมหารือ "แนวทางการขับเคลื่อนเชิงวิชาการในการกระจายอำนาจสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้" Wednesday January 20, 2010 08:30
มหกรรมสันติภาพชายแดนใต้ Saturday January 16, 2010 09:00
ศุกร์เสวนาครั้งที่ 6 - ผู้หญิงมุสลิมในบริบทความขัดแย้ง: บทสะท้อนสภาวะสมัยใหม่ Friday January 15, 2010 08:30
เสวนาหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนระหว่างตำรวจและผู้ต้องหา” Thursday January 14, 2010 09:00
รับบริจากงานวันเด็กที่บ้านตาแปด Sunday January 10, 2010 09:00
เปิดตัวแนะนำรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้” Sunday January 10, 2010 08:30
ศุกร์เสวนาครั้งที่ 5 - ชุมชนมลายู: ท่ามกลางความรุนแรง Friday January 8, 2010 08:30