Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

November 2017
Event Day Date Time Link
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 "ร่วมกันเดินบนเส้นทางสู่สันติชายแดนใต้" Saturday November 25, 2017 08:00
โครงการสัมมนาวิชาการ "พื้นที่กลางทางความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" Wednesday November 22, 2017 08:00
โครงการ “การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 : Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak” Sunday November 19, 2017 09:00
เชิญชมการถ่ายทอดสดเสวนา : Patani Update Forum หัวข้อ : สถานการณ์โลกกับพลวัตการเปลี่ยนผ่านของยุโรป Saturday November 18, 2017 13:00
บรรยายพิเศษ ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิพลเมืองจากอเมริกาสู่ปาตานี Monday November 13, 2017 17:00
The international forum on "Data, Information and knowledge for digital lives" Monday November 13, 2017 09:00
TEDx PattaniPhiromRd Sunday November 12, 2017 09:00
กำหนดการ เวทีเรียนรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้ง Sunday November 12, 2017 08:00
งานวันเด็กกำพร้ายะลา Saturday November 11, 2017 20:00
งานวันเด็กกำพร้านราธิวาส Friday November 10, 2017 08:00
ดูหนัง City of Ghosts สนทนา "สันติภาพจากคนเล็ก: พลังสื่อพลเมืองในเมืองผี" Thursday November 9, 2017 13:00
Majlis Menghargai Sarjana muda Patani#3-2017 Saturday November 4, 2017 08:00
ปรัชญาการเมืองตายแล้ว? Friday November 3, 2017 13:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชนรุ่นที่ 2 Wednesday November 1, 2017 08:00
October 2017
Event Day Date Time Link
เชิญร่วมงาน วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Friday October 20, 2017 08:00
เปิดม่านสัมผัสสันติภาพในมุมมองผู้หญิง Thursday October 19, 2017 19:30
Summer Camp (Malaysia-Thailand) Saturday October 14, 2017 00:00
September 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า 60 ปี ชาวดรุณศาสน์ Saturday September 30, 2017 08:00
โครงการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมกวนอาซูรอ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และการขับร้องอนาซีด Wednesday September 27, 2017 09:00
ขอเชิญร่วมงานในหัวข้อ การเลือกปฏิบัติกับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง Monday September 25, 2017 13:30