Revivalist's blog

- 2017-04-21 04:31
- 2016-06-16 07:52

อะไรคือดนตรี? ชวนคิด ชวนอ่านมุสลิมศึกษาแบบทวนกระแส

ติรมีซี ยามา

คำถามที่ดูเหมือนจะง่าย แต่เรามักจะเจอทางตันเมื่อเราถามไปเรื่อยๆ ถึงประเด็นว่าอะไรคือดนตรี? เพราะเอาเข้าจริงดนตรีมันเป็นฟิตเราะห์ (ธรรมชาติ) ที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมด เครื่องดนตรีคือเครื่องมือถ่ายทอดศิลปะทางเสียงอย่างหนึ่ง เครื่องดนตรีหากเอามาตีมั่วๆ เล่นมั่วๆ มันก็คงไม่เกิดเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะ มันก็คงไม่ต่างจากการที่เราเอามือทุบกำแพงมั่วๆ แล้วเกิดเสียง หรือการปรบมือให้เกิดเสียง เสียงที่เป็นดนตรีคือเสียงที่เป็นจังหวะซึ่งมันอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องดนตรี

- 2015-07-20 23:20