MatAHaRi's blog

MatAHaRi - 2016-11-24 13:02

 

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สำข่าว Utusan Online ของมาเลเซียได้เผยแพร่ข่าวทางการไทยเร่งตรวจสอบข้อมูลคนไทยบางส่วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มดาอิชตามรายงานของตำรวจออสเตรเลีย โดยมีเนื้อหาดังนี้

MatAHaRi - 2014-10-02 13:35