Buku's blog

Buku - 2017-02-15 21:47

 

จดหมายเปิดผนึกถึงอาจารย์มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

 

ตามที่อาจารย์ได้เขียนจดหมาย”ส่วนตัว” แต่เผยแพร่ “สาธารณะ” ในเว็บไซต์ Deep South Watch

ดู http://www.deepsouthwatch.org/node/10296

พาดพิงถึงดิฉันและอาจารย์อันธิฌา ซึ่งเป็นคู่ชีวิตของดิฉัน (มิใช่แค่เพื่อนร่วมงาน) ดิฉันมีข้อโต้แย้งหลายจุดและขอชี้แจงดังต่อไปนี้ ในฐานะที่เป็นทั้งคู่ชีวิตและผู้ร่วมก่อตั้งห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู

Buku - 2017-02-11 11:03