Benar News Thai's blog

Benar News Thai - 2017-12-07 13:53

ศาลไทยกักตัวกว่า 60,000 คนต่อปี ในเรือนจำ เหตุไม่มีเงินประกันตัว

Benar News Thai - 2017-11-29 20:48

ผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนใต้ รับรองคณะกรรมการอิสลามจังหวัดชุดใหม่แล้ว