ฉันตั้งคำถาม คุณคือคำตอบ's blog

Mubarad Salaeh - 2017-02-14 19:53

บริจาค?

 
หลายๆครั้งที่ผมเห็นการขอบริจาคเพื่อการศาสนาในจอทีวี บางครั้งผมก็เกิดตั้งคำถามว่าทำไมองค์กรศาสนาของเราถึงไม่มีกำลังทรัพย์กันมากนัก ทั้งๆที่ขอบริจาคอยู่ตลอด แต่ก็ยังขาดกองทุนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอด
 
ผมจึงแปลกใจว่า ทั้งที่องค์กรศาสนาอิสลามต่างก็มีการโฆษณาและจัดงานบรรยายอยู่เนื่องนิด แต่ตัวองค์กรเองก็ยังขอบริจาค ทรัพย์สมบัติจากพี่น้องมุสลิม โดยที่ผมมองเห็นว่า ทำไมองค์กรศาสนาจึงไม่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์ของตน หรือไม่ต้องไปขอบริจาคใคร หากแต่เป็นตัวองค์กรเอง ที่เดินหน้าบริจาคให้คนอื่นบ้าง 
 
ซึ่งส่วนนี้
Mubarad Salaeh - 2017-02-11 15:29