บล็อกของ Ustaz Shukur

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ : โลกนี้แค่ที่พัก

 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ : โลกนี้แค่ที่พัก

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

ขอบคุณภาพจาก www.mtoday.co.th

 

ครม.สัญจรใต้: ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งผู้นำรัฐบาลและผู้ใต้บังคับบัญชา

 

ครม.สัญจรใต้: ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งผู้นำรัฐบาลและผู้ใต้บังคับบัญชา

 

โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)

 Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิของพระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

 

มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2018 International Academic Festival (IAF) 2018

 

มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2018 International Academic Festival (IAF) 2018โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)

 Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur
 

           

จัดซื้อ "โดรน" อย่าลืมบทเรียนเรือเหาะ และ จีที 200

 

จัดซื้อ "โดรน" อย่าลืมบทเรียนเรือเหาะ และ จีที 200

 

อุสตาซอับดุซชากูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ

กรรมการสภาประชาสังคมชายเเดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk  

 

ปรากฎการณ์ตูน : สังคมมุสลิมชายแดนใต้/ปตานีควรมีทักษะด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง

 

ปรากฎการณ์ตูน: สังคมมุสลิมจชต./ปตานีควรมีทักษะด้านต่างๆอย่างไรบ้าง

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.ukhttp://www.oknation.net/blog/shukur

 

ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสกับความตาย

ความแปลกหน้าของมุสลิมในสังคมไทยช่วงนี้

ความแปลกหน้าของมุสลิมในสังคมไทยช่วงนี้

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน