โรงไฟฟ้าถ่านหิน

4 เงื่อนไขโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพากับภัยแทรกซ้อนใหม่ต่อสันติสุขชายแดนใต้

4 เงื่อนไขโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพากับภัยแทรกซ้อนใหม่ต่อสันติสุขชายแดนใต้

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

คนใต้นับพันรวมพลต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวไทร

‘หัวไทร’จัดเสวนาสิทธิชุมชนกับแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

.

 

คนคอน ‘ขอพรพระธาตุ-ละหมาดฮายัต’ พ้น ‘โรงไฟฟ้าถ่านหิน-ท่าเรือเชฟรอน’

ชาวบ้านและนักศึกษานครศรีธรรมราช เคลื่อนขบวนรณรงค์คัดค้านโครงการท่าเรือเชฟรอน โรงไฟฟ้าถ่านหิน และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะสร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน:อัพเดตสถานการณ์ชุมพร ‘โรงไฟฟ้าบี้–อุตสาหกรรมหนักจี้–เขื่อนจ้อง’

 

ท่ามกลางแรงผลักดันให้ปักษ์ใต้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม ภายใต้ “แผนพัฒนาภาคใต้” วันนี้จังหวัดชุมพรจึงตกอยู่ในสถานการณ์  โรงไฟฟ้าบี้อุตสาหกรรมหนักจี้เขื่อนจ้อง

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้ ถึงไม่มีก็ยังพัฒนาประเทศได้

ศยามล ไกยูรวงศ์ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกวิทยา

‘นครฯ’หนุนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประกาศชัดคัดค้าน‘ถ่านหิน–นิวเคลียร์’

 ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

เมืองคอนหนีโรงไฟฟ้าถ่านหิน หันหน้าพึ่ง‘พลังงานลม–น้ำตก’

 ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DSJ)