ชายแดนใต้

สื่อท้องถิ่นถาม ทีมร่วมโต๊ะตอบ เรียนรู้จาก 20 ข้อ‘การพูดคุยสันติภาพ’

เปิดเวที 20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้า สื่อท้องถิ่นถาม ทีมร่วมโต๊ะพูดคุยสันติภาพตอบ นักวิชาการชี้ 3 ข้อท้าทายของ ‘ข่าวกับสันติภาพ’ โอกาสของสื่อเพื่อสันติภาพ อ่านคำตอบ ทำไมลดความต้องการจากเอกราชสู่ปกครองพิเศษ เอกภาพระหว่างทหารกับรัฐบาลเพื่อไทย 5ข้อBRNกับสิทธิความเป็นเจ้าของ ความชอบธรรมของคู่เจรจา ใครเป็นต่อ – ใครเป็นรอง ความหมายของพื้นที่กลางที่ปลอดภัย จนถึงเรื่องสื่อกับเสรีภาพในการแสดงออก
 

ปิดฉาก ‘วาดะห์’ พลิกโฉมการเมืองชายแดนใต้

รายงานพิเศษจาก "โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)" ที่มุ่งอ่านผลการเลือกตั้งที่ชายแดนภาคใต้โดยไล่สัมภาษณ์คู่ต่อสู้ทางการเมืองขั้วสำคัญ โดยชี้ให้เห็นว่าอดีตสมาชิก "กลุ่มวะห์ดะห์" ที่มีความหมายว่า "เอกภาพ" นั้นไม่ได้แตกแล้วโตดังใจหวัง

“เมื่อความจริงไปไม่ถึงความยุติธรรม” จึงต้องมีกลไก TJ เพื่อความพร้อมสู่สันติภาพ

 

 

เปิดข้อค้นพบของมูลนิธิเอเชียที่มุ่งสำรวจกลไกยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน สร้างความพร้อมสู่สันติภาพ ศึกษาจากกรรมการ 10 ชุดในชายแดนใต้ พบปัญหาสำคัญ “ศักยภาพไม่พอ-องค์ประกอบไม่เหมาะ-ไปไม่ถึงคดี” ย้ำต้องขจัดวัฒนธรรมปล่อยคนผิดลอยนวล แต่เส้นทางนำผลสอบไปสู่คดีทำได้ยาก ต้องปลดล็อคกฎหมาย ป.ป.ช. จึงไปไกลสุกแค่เยียวยา ชี้ไม่เปิดเผยผลรายงาน เสียโอกาสสร้างบทเรียนป้องกันซ้ำรอย

เด็กปาตานียังมีปัญหาเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษา : เก็บตกบทเรียนสันติภาพCCPP2014

 

งานวิจัยเผยเด็กปาตานีมีปัญหาเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษา เพียงเพราะภาษาไม่ดี ทั้งไทยและอังกฤษ ส่วนผู้ปกครองเองก็ให้ความเห็นไม่ได้ต่างกับเยาวชนในอินเดียที่สามารถสร้างอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมผ่านสื่อใหม่ได้ เผยแชร์ข้อมูลศาสนา สุขภาพมากที่สุด ส่วนข้อมูลการศึกษาแชร์น้อยที่สุด งานเก็บตกบทเรียนสันติภาพ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ CCPP ที่ม.อ.ปัตตานี

เส้นทางสันติภาพ อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง

การเสียชีวิตของอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง  นักเคลื่อนไหวสันติภาพชายแดนใต้ ผู้ซึ่งพยายามถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ต้องการสันติภาพของคนในสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องนับสิบปี ยังค

ชมย้อนหลัง พลเมืองข่าวตอน สันติในภาพ

       

รายการพลเมืองข่าว ตอน สันติในภาพ 

      ภาพของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในการรับรู้ของสังคมทั่วไป อาจเต็มไปด้วยความรุนแรง ความสูญเสียต่อเนื่องยาวนานมานับ 10 ปี ขณะที่คนในพื้นที่พยายามแสวงหาหนทางสู่สันติภาพหลายลักษณะ

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง : ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี

หมายเหตุ : ถอดความจากเวทีพูดคุยนานาชาติว่าด้วย 'กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน PPP : Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context' ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555, ตีพิมพ์เป็น หนังสือโดยโครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์เมื่อปี 2556 .

ข้อมูลใหม่เผย‘สถาปัตย์–วัฒนธรรม’ที่สัมพันธ์กับอำนาจรัฐบนเวทีประวัติศาสตร์ปาตานี

 

เวทีเสวนาบอกเล่าสิ่งค้นพบใหม่ในประวัติศาสตร์ปาตานี เผยสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมอำนาจ ตัวอย่างที่สตูลไปถึงนราธิวาส ปัจจุบันเกิดกระแสตีกลับแต่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ สโมสรมลายูแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉายภาพมลายูบางกอกที่สัมพันธ์กับสยาม นักวิจัยเผยหลักฐานเมืองโบราณปาตานีตอนใน มีวัฒนธรรมฝรั่งมาตั้งแต่อดีต ชี้อุปสรรคของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม พร้อมกับผลของการไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เด็กได้ศึกษา

ความทรงจำที่หลากหลาย-ต้องเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงกัน : บทเรียนสันติภาพ CCPP2014

 

ถอดบทเรียนสันติภาพ งานวิจัยจากที่ประชุมนานาชาติ “CCPP” ที่ม.อ.ปัตตานี หัวข้อ “สื่อมวลชนเพื่อสันติภาพ” 4 ชิ้น ชี้ความสำคัญของ “สื่อ” ในการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง สื่อท้องถิ่นคือผู้เปิดพื้นที่ให้เหยื่อในขณะที่สื่อหลักเมินปัญหาความขัดแย้ง มองปัญหาไฟใต้ผ่านวรรณกรรม “พรมแดน” ทั้งยังทำให้ย้อนคำนึงถึงมูลเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรง ผ่านตัวแปรและความทรงจำที่หลากหลาย ย้ำต้องเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงกันและต้องหันหน้ามาคุยกัน