ศาสนาเพื่อสันติภาพ: บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ

DeepSouthWatch's picture
2009-10-26 15:00
2009-10-29 22:00
Asia/Bangkok

 

ศาสนาเพื่อสันติภาพ
บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
การประชุมผู้นำศาสนาของสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและศรีลังกา
ณ โรงแรมตะวันนา บางกอก ห้องคริสตัล  ถนนสุรวงศ์
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-17.30 น.

วันจันทร์ที่   26 ตุลาคม 2552 (ห้อง The Garden)

ผู้แทนจากประเทศศรีลังกา เดินทางถึงประเทศไทย
15.00 – 17.00 น.    การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)

วันอังคารที่   27 ตุลาคม 2552 (ห้อง Cavern)

09.00 น.– 15.00 น. การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 (ห้อง Cavern)

 
09.00 น.– 11.30 น. การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)
11.30 น.– 13.00 น. อาหารกลางวัน
 
13.00 น.– 14.30 น.  การประชุมเตรียมการร่างคำประกาศของคณะกรรมการสภาฯ
                             (ผู้แทนอาวุโส จากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ประเทศละ 4 ท่าน)
15.00 น. – 17.00 น. การประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะกรรมการสภาศาสนสัมพันธ์
เพื่อสันติภาพ ไทยและศรีลังกา

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 (ห้อง คริสตัล)

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำศาสนาอาวุโสจากประเทศไทยและประเทศศรีลังกา

(***บุคคลผู้สนใจและสื่อมวลชน***)

8.30 – 9.30 น.      ลงทะเบียน
9.30 – 10.00 น.    การสวดมนต์จากผู้แทนศาสนาพุทธ ฮินดู มุสลิม คริสต์ และศาสนาอื่นๆ (30 นาที)
 

10.00 – 10.10 น.  คำกล่าวต้อนรับ (10 นาที)

                            พระราชวราจารย์ ประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพจากประเทศไทย
10.10 – 10.25 น.  การกล่าวนำ (15 นาที)
                            สาธุคุณโคอิชิ ซูกิโน ผู้ช่วยเลขาธิการ จากองค์การประชุมศาสนาโลกเพื่อสันติภาพ
10.25 – 10.50 น.  ปาฐกถานำ “บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ” (25 นาที) โดย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม
 

                            คำกล่าว โดย ผู้แทนจากต่างประเทศ

10.50 – 11.00 น.  สาธุคุณโนริโอะ   ซาไก    ประธานกิตติคุณและผู้ดูแลผลประโยชน์นานาชาติของ ริชโช โกไซไก, ศาสนาเพื่อสันติภาพนานาชาติ   ประเทศญี่ปุ่น (10 นาที)
 
 

11.00 – 11.10 น.   สาธุคุณ เวบจอหน์ แอล ฮอร์ฟยอร์ด   เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพยุโรป (10 นาที)

11.10 – 11.30 น.   มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพ จากประเทศศรีลังกา (20 นาที)
สาธุคุณโปรเฟสเซอร์แบลอัมวิลา วิมลรัตนะ ประธานสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศศรีลังกา
11.30 – 11.50 น.    มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพจากประเทศไทย (20 นาที)
 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

 

11.50 – 13.30 น.     อาหารกลางวัน   (การสัมภาษณ์และการพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับสื่อมวลชน)

 

ช่วงที่ 1 การจัดตั้งสภาศาสนสัมพันธ์และการดำเนินงาน

13.30-13.50 น        ประสบการณ์จากประเทศศรีลังกา (จะแจ้งภายหลัง)
13.50-14.10 น        ประสบการณ์จากประเทศไทย; ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา เลขานุการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย (20 นาที)
14.10-14.30 น        อภิปราย (20 นาที)
 
 

ช่วงที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพหุศาสนาเพื่อสันติภาพ

14.30-14.50 น.      บทเรียนจากประเทศไทย; ดร. อิสมาแอล อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกรรมการ IRC (ประเทศไทย) (20 นาที) 

14.50-15.10         บทเรียนจากประเทศศรีลังกา (20 นาที)

15.10-15.30         อภิปราย (20 นาที)

15.30 – 15.45 น.    พัก/อาหารว่าง 

15.45 – 16.45 น. ช่วงที่ 3  อภิปรายและการจัดทำคำประกาศร่วมกัน(45 นาที)

16.45 – 17.30 น.   พิธีปิดประชุม (30 นาที)

                             สรุป และคำกล่าวปิด

20.00 – 22.00 น.  การอภิปราย : ศาสนาเพื่อสันติภาพ : สถานการณ์ในศรีลังกาและภาคใต้ของประเทศไทย ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

                           โดย ดร. อิสมาแอล อาลี, พระราชวราจารย์ และผู้แทนจากประเทศศรีลังกา
 
ประสานงาน
นางสาวศิริพร เพ็งจันทร์ 089-587-5728
นางสาวใจสิริ วรธรรมเนียม 086-331-1525
ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 081-984-6285
ยืนยันการเข้าร่วมประชุมที่
สำนักงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 02-849-6074-5

 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร |
RSS Feed Twitter
บล็อกล่าสุด
จากสื่อทางเลือก สู่ สื่อสันติภาพ
การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน 3): หลักการและคุณค่า
บันนังสตามิคสัญญี นักสิทธิฯสตรีวอนทั้งสองฝ่าย อย่าล้ำเส้นความเป็นมนุษย์ !
ผบ.ทบ.ลั่นคุมอาวุธ ย้ำยังไม่ใช่สงคราม ส่วนนักเคลื่อนไหวในพื้นที่ชี้ต้องพูดความจริง
อย่าล้ำเส้น ฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างเป็นระบบค้านกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการอิสลาม
บิลลี่แห่งป่าแก่งกระจานกับความน่าสะพรึงกลัวของรัฐ
แถลงการณ์ด่วน: ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจ้งเรื่องการหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แกนนำชาวบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน
แอมเนสตี้ฯ จี้หน่วยงานต่างๆ เร่งติดตามการหายตัวไปของบิลลี่
เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ (4): เอกสาร 38 หน้า - เขตปกครองพิเศษแลกเอกราช?
สอบเข้มสิบวันเต็มสื่อพลเมือง
แถลงการณ์ PerMAS: กรณีคนร้ายกราดยิงที่บังนังสตา
'รอซีดะ ดาโอ๊ะ': แผ่นดินนี้...เพื่อเธอ
Patani Design 5 : ขบวนการคนหนุ่มสาวเมอลายูปาตานี (2)
BUDDHISTS IN DEEP SOUTH : ดิ้น ตื่น ฟื้นสันติภาพ
Save the Children
''Kes Tembakan Seorang Ayah dan Anak di Bennang Seta, Warga Desa Menuding Skuad Tentera Pelaku''
วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา:
หวัง “พระเจ้าจะเปลี่ยนจิตใจของผู้ใช้ความรุนแรง”
ทำไมทหารต้องมาเยี่ยม สื่ออย่างมีเดียสลาตัน ทั้งๆ ที่สื่อชายแดนใต้มีมากมาย
เหตุยิงพ่อลูกที่บันนังสตา ชาวบ้านเชื่อเจ้าหน้าที่ทำ เจ้าหน้าที่แจงว่าต้องรอตรวจสอบ
Dr.Ichsan Malik: Damai di Patani