งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 20 "2 ทศวรรษ วัฒนธรรมไทยผสานใจสู่อาเซียน"

DeepSouthWatch's picture
2012-07-02 17:30
2012-07-10 23:00
Asia/Bangkok
รายการแสดง งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๐
" ๒ ทศวรรษ วัฒนธรรมไทยผสานใจสู่อาเซียน "
ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ เวทีกลาง หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๙.๓๐น.        การแสดงพิธีเปิดชุด นิมิตราอาเซียน
การแสดง โขน ตอน จองถนน ยกรบ ประเดิมศึก  จากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม
การแสดงชุด ลังกาสุกะ จากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ม.อ.ปัตตานี
การแสดงจากนักศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๑.๐๐น.         การแสดงชุด ระบำชากังราว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การแสดงชุด นาฏศิลป์ไทยรามัญ รำหงส์ทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การแสดงชุด นาฏศิลป์ไทยรามัญ รำมอญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การแสดงชุด ฟ้อนไทยทรงดำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การแสดงชุด มวยไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแสดงชุด รำดาบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแสดงนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๒๒.๐๐น.         การแสดงนาฏศิลป์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.         ดนตรีสากล จากโรงเรียนพิมพ์ดนตรี
๑๙.๐๐น.         การแสดงชุด  ดอกไม้ให้คุณ จากโรงเรียนบ้านสะบารัง
การแสดงชุด  บาซู บาซู จากโรงเรียนบ้านสะบารัง
การแสดงชุด  เซิ้งท่องเที่ยว จาก PS Dance Studio
การแสดงนาฏศิลป์ จากโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
๒๐.๐๐น.         การแสดงพื้นบ้าน มหกรรมกลอง โดยองค์กรเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒๑.๓๐น.         ฟรีคอนเสริ์ต อาภาพร นครสวรรค์
มโนราห์ , หนังตะลุง ปฐมอ้ายลูกหมี
 
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.         ดนตรีสากล จากโรงเรียนพิมพ์ดนตรี
๑๙.๐๐น.         การแสดงนาฏศิลป์ จากโรงเรียนบ้านรูสะมิแล
การแสดงชุด ศรีสัชนาลัย จากโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
การแสดงชุด บรรเลงดนตรีพื้นบ้าน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐
การแสดงชุด รากไทย แด่พ่อหลวง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี (ยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี)
การแสดง ดิเกร์ฮูลู คณะสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
การประกวดนาฏศิลป์พื้นบ้าน “ตารีกีปัส”
๒๒.๐๐น.         การแสดงพื้นบ้าน ตารีกีปัส ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ และการแสดงพื้นบ้าน
ดิเกร์ฮูลู พ่อมิ่ง โดยองค์กรเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้
มโนราห์ , หนังตะลุง ปฐมอ้ายลูกหมี
 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.         ดนตรีสากล จากโรงเรียนแก้วเนียมการดนตรี
๑๙.๐๐น.         การแสดงชุด  นักรบนิรนามPS Dance Studio จาก
การแสดงชุด  รักทะเลใต้ จากโรงเรียนเจริญศรีศึกษา
การแสดงชุด  รำอวยพร จากโรงเรียนเจริญศรีศึกษา
การแสดงชุด  รากไทย จากโรงเรียนบ้านบางปลาหมอ
การแสดงชุด  ระบำแกแนะอูแด จากโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร
การแสดงชุด  ภูมิใจใต้ จากโรงเรียนเทศบาล๕ อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
การแสดงชุด  ตารีกีปัส จากสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
๒๐.๓๐น.         การบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน โดยวงบุหลันตานี
๒๑.๓๐น.         ฟรีคอนเสริ์ต ฟิล์ม รัฐภูมิ
 
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.         ดนตรีสากล จากโรงเรียนแก้วเนียมการดนตรี
๑๙.๐๐น.         การแสดงชุด  Mini Concert จากสถาบันคีตะยุวชน
๑๙.๓๐น.         การแสดงชุด  ใต้ร่มพระบารมี จากโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ
การแสดงชุด  ตารีวาบูแล จากโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
การแสดงชุด  จินตลีลา ชุด ใกล้รุ่ง จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
การแสดงชุด  รองเง็ง จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
การแสดงชุด  แดนซ์กระจายสไตล์ลีลาแดนซ์ จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
๒๐.๓๐น.         การแสดงนาฏศิลป์ จากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๒๑.๐๐น.         การแสดงชุด  สีสันวัฒนธรรมโลกตะวันออก
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี
๒๒.๐๐น.         การประชันดิเกร์ฮูลู  คณะยูโซ๊ะ บ่อทอง ปะทะ คณะมะโบดีโย
Big Concert ลาบานูน – มอร์แกน
 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.         ดนตรีสากล วง THE IMPOSSIBLE
๑๙.๐๐น.         การแสดงดนตรีสากล วง THE SIX BAND จากสถาบันคีตะยุวชน
๑๙.๓๐น.         การแสดง ลีลาศร่วมสมัยชุดตะลุงสากล จากชมรมลีลาศจังหวัดปัตตานี
การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย จาก Step up dance studio
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-แดนเซอร์ “ลูกทุ่ง ฉลอง ๒ ทศวรรษ งานวัฒนฯ ม.อ.”
๒๒.๐๐น.         การประชันดิเกร์ฮูลู  โดยองค์กรเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.         ดนตรีสากล วง THE IMPOSSIBLE
๑๙.๐๐น.         การแสดงชุด  ตารีกีปัส จากโรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
การแสดงชุด  ทานตะวัน จากโรงเรียนอนุบาลสาธิต
การแสดงชุด  จินตลีลา “โลกของผึ้ง” จากโรงเรียนจ้องฮั้ว
การแสดงชุด  บรรเลงเพลงพื้นบ้าน จากบ้านศิลป์ปะ
การแสดงชุด บรรเลงดนตรีพื้นบ้าน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐
๒๐.๐๐น.         การแสดงนาฏศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
๒๑.๐๐น.         การแสดง  มโนราห์ และ หนังตะลุงคน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๒.๐๐น.         การแสดงพื้นบ้าน รำกริช และการแสดงพื้นบ้าน ดิเกร์ฮูลู
โดยองค์กรเยาวชนกะลุวอ จังหวัดนราธิวาส
หนังตะลุง จรัส ชูชื่น ศ.พร้อมน้อยตะลุงสากล
Big Concert เอ๋ สันติภาพ – วงกางเกง
 
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.           ดนตรีลูกทุ่ง จากวงลูกทุ่งเพชรสยาม
๑๙.๐๐น.           การแสดง หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม
๑๙.๓๐ น.          การประกวดสาวงาม ๓ วัฒนธรรม
หนังตะลุง จรัส ชูชื่น ศ.พร้อมน้อยตะลุงสากล
 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗.๓๐น.         ดนตรีสากล จากชมรมดนตรีสากล ม.อ.ปัตตานี
๑๙.๐๐น.         การแสดงชุด  จินตลีลา จากโรงเรียนเมืองปัตตานี
การแสดงชุด  Mr. Sun จาก Step up dance studio
การแสดงชุด  ระบำอารีดัง (ระบำพัด) จากโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์
การแสดงชุด I am wishing จาก Step up dance studio
การแสดงชุด ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
จากโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม
๒๐.๐๐น.         การแสดงชุด  ดนตรีพื้นเมืองชายแดนใต้และระบำซัมเปง  วงอาเนาะบุหลัน
จากโรงเรียนวัดสุวรรณากร
การแสดงชุด  มโนราห์ จากลูกหลานบุคลากร ม.อ.ปัตตานี
๒๑.๐๐น.         ชมรมลีลาศจังหวัดปัตตานี : โชว์ลีลาศจากนักกีฬาลีลาศจังหวัดปัตตานี
๒๑.๓๐น.         ฟรีคอนเสริ์ต รัชนก ศรีโลพันธ์
Big Concert เสก โลโซ – แสน นากา
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร |
RSS Feed Twitter
บล็อกล่าสุด
Dr.Ichsan Malik: Damai di Patani
Kemarin dan hari ini di ACEH untuk hari ini dan esok di PATANI
ทางออกวิกฤติปาตานี “เมื่อการทำประชามติเป็นคำตอบสุดท้าย” : ประชาชนปาตานีพร้อมหรือยัง?
เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ (3): การพบกันของ “นักล่าอาณานิคมสยาม” กับบีอาร์เอ็น
สัมภาษณ์ บ.ก. สำนักสื่อ wartani : ย่างก้าวของสื่อคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ความขัดแย้ง
ความสำคัญของการตักเตือนซึ่งกันและกัน โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
SEJARAH CERMIN HIDUP BANGSA
หญิงเหล็กแห่งขุนเขา ตอนที่ 1
จากบ้านนอกสู่เมืองนอก
ปาตานีกับมินดาเนา - ทำไมต้องเปรียบเทียบเด็กทารกกับเด็กมธยมปลาย?
BangsaMORO ---> BangsaTANI
สรุปค่ายปลายปีองค์กรฐาน PerMAS ทั้งหมด (เฉพาะเดือนเมษายน)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.255ึ7
การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน 2): ทบทวนความรู้
‘สันติภาพที่ไม่เต็มใจ’ บทความโดยอะฮ์หมัด ลาเต็ฟ
สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 18
เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ (2): เปิดฉากการพูดคุยที่ KL
ประชาธิปไตยสากล? น่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของสันติภาพปาตานีฉบับประชาชน
แถลงการณ์: การเสียชีวิตของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้
แถลงการณ์: อย่าล้ำเส้น ฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างเป็นระบบ การต่อสู้สเชิงสัญลักษณ์จะกลายเป็นอาชญกรรมต่อมวลมนุษยชาติ