คลิปเสียง พล.ท.ภราดร สนทนาในรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมสนทนาในรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน โดยมีนายแวะหะมะ แวกือจิ (แบมะร่วมด้วย) ดำเนินรายการ

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

 

 

 หมายเหตุ

คลิปเสียงบทสนทนาในรายการวิทยุของ พล.ท.ภราดร พัฒนาถาบุตร นี้ เป็นการบันทึกเสียงจากรายการ "โลกวันนี้" วันที่ 18 มิ.ย. ซึ่งเป็นรายการวิทยุภาษามลายู ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. โดยประมาณทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน โดยมีสถานีแม่ข่ายออกอากาศในจังหวัดปัตตานีคลื่นความถี่ FM 91.50 Mhz และกระจายเสียงทางสถานีเครือข่ายในจังหวัดยะลาคลื่นความถี่ FM 96.25 Mhz จังหวัดยะลา คลื่นความถี่ FM 101.75 Mhz จังหวัดนราธิวาส และสามารถรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.rdselatan.com 

รายการโลกวันนี้ดำเนินรายการโดยนายแวะหะมะ แวกือจิ ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน