ประทีปวิทยาผุดโครงการฝึกนักเรียนทำเกษตรรับเดือนรอมฎอน

โรงเรียนประทีปวิทยา ผุดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งที่ดิน 6 ไร่ ให้นักเรียนทำแปลงเกษตร เลี้ยงไก่บ้าน เป็ดเทศ ปลูกผัก รับเดือนรอมฎอน หวังฝึกอาชีพ ปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักเรียน

.

น้ำท่วม – ถึงแม้พื้นที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนประทีปวิทยา (ปอเนาะชายา) จะประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงแรก แต่หลังน้ำลดนักเรียนและโรงเรียนก็ยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป

major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> 

นายอับดุลวอฮา สาอุ อุสตาซฝ่ายศาสนา โรงเรียนประทีปวิทยา (ปอเนาะชายา) หมู่ที่ 7 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า โรงเรียนประทีปวิทยาได้จัดทำโครงการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) ของโรงเรียนประทีปวิทยา โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 10 คน เป็นนักเรียนผู้ชายช่วงชั้นศาสนา 3 มุตาวาซิต มีนายอัมรัน นิดรอแม อายุ 21 ปี เป็นประธานโครงการ นายนัจมี สาและ อายุ 17 ปี เป็นเลขานุการ นายอิลยัส หะแวสะนิ อายุ  17  ปี เป็นเหรัญญิก

นายอับดุลวอฮา เปิดเผยต่อไปว่า โครงการนี้ใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 6 ไร่ แยกเป็นแปลงเกษตร 3 ไร่ เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน  58  ตัว เป็ดเทศ  27 ตัว ปลูกข้าวโพด 50 หลุม ตะไคร้ 20 กอ และถั่วฟักยาว 40 หลุม เงินลงทุนในการทำโครงการนี้เรี่ยไรจากนักเรียนคนละ 200 บาท และไก่คนละ  2 ตัว อาหารไก่และเป็ดเทศได้มาจากเศษอาหารของนักเรียน ปุ๋ยใช้เงินที่เก็บจากนักเรียนมาจัดซื้อ

“เป้าหมายของโครงการ เราต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วม (ยุมาอะฮ์) เตรียมอาหารไว้รองรับเดือนรอมฎอน ประมาณเดือนสิงหาคม 2555 ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการช่วงแรก ปรากฏว่าประสบปัญหาน้ำท่วม แต่นักเรียนและโรงเรียนยังดำเนินการโครงการนี้ต่อไป โดยย้ายเล้าไก่ หรือยกเล้าไก่ให้สูงขึ้น

 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red">หมายเหตุ "Times New Roman";color:#333333"> 

"Times New Roman";color:red">โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ( "Times New Roman";color:red">DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet) mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">