เปิดรายชื่อครูเหยื่อไฟใต้ 185ชีวิตบุคลากรทางการศึกษา

  mso-bidi-language:TH">เปิดรายชื่อครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในชายแดนใต้ เสียชีวิตจากความไม่สงบ รวม mso-bidi-language:TH">185 ชีวิต

 

mso-bidi-language:TH">

 ท

mso-bidi-language:TH">

 

กาลเวลาผ่านเลยจนลุล่วงเกือบทศวรรษ เสียงกึกก้องกัมปนาทอันน่าสะพรึงกลัว ยังคงดังหวีดหวิวแสยงหัวใจของผู้ได้ยินอยู่ย่างต่อเนื่อง พร้อมเสียงร่ำไห้ระงมและหยาดน้ำตาของผู้สูญเสีย....

เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากังบุคคลที่ได้ชื่อว่าปูชนียบุคคลของชาติหรือครูของแผ่นดิน ศพแล้วศพเล่า มันตอกย้ำถึงความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว ความข่มขื่นและความสูญเสียมิอาจลืมเลือนของผู้อยู่เบื้องหลัง....

 

คำบรรยายที่เหมือนกลั่นออกมาจากความรู้สึกเบื้องลึกเหล่านี้ คือส่วนหนึ่งของคำบรรยายความเป็นมาของงานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

เป็นการรำลึกถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตรวม 137 คน ณ ขณะนั้น ปัจจุบันสถิติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากความไม่สงบก็พุ่งไปถึง 149 คนแล้ว แต่หากรวมนักเรียนไปด้วยแล้ว ยอดพุ่งไปอยู่ที่ 185 กว่าคน

TH">

 

mso-bidi-language:TH">รายชื่อครูเสียชีวิตจากความไม่สงบในชายแดนใต้

หมายเหตุ : ข้อมูลครูที่ได้รับผลกระทบกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ mso-bidi-language:TH">7 กันยายน 2553 จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ TH">3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554

 

ลำดับ

mso-bidi-language:TH">วันเกิดเหตุ

mso-bidi-language:TH">รายชื่อครูที่เสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">สังกัด

สาเหตุ

mso-bidi-language:TH">1

mso-bidi-language:TH">7 มิ.ย.2547

mso-bidi-language:TH">นายใจ  อินกะโผะ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">2

mso-bidi-language:TH">9 พ.ย.2547

mso-bidi-language:TH">นายอรุณ  เพ็ญบูรณ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">3

mso-bidi-language:TH">”

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">25 พ.ย.2547

mso-bidi-language:TH">นายหะยีสะมะแอ  หะยีดานิง

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">4

mso-bidi-language:TH">30 พ.ย.2547

mso-bidi-language:TH">นายอัดนันท์  สะแลแม็ง

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">5

mso-bidi-language:TH">14 ธ.ค.2547

mso-bidi-language:TH">นายภิญโญ  วงศ์ฤคเวช

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต 2

mso-bidi-language:TH">6

mso-bidi-language:TH">21 ธ.ค.2547

mso-bidi-language:TH">นายมนูญ  คชอ่อน

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">7

mso-bidi-language:TH">21 ธ.ค.2547

mso-bidi-language:TH">นายสุธี  มีศรีสวัสดิ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">8

mso-bidi-language:TH">28 ธ.ค.2547

mso-bidi-language:TH">นายประทีป  สุพงษ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">9

mso-bidi-language:TH">29 ธ.ค.2547

mso-bidi-language:TH">นายสุรศักดิ์  พันธ์ศรีโรจน์

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต 2

mso-bidi-language:TH">10

mso-bidi-language:TH">14 ม.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายต่วนแม  โกตาบารู

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">11

mso-bidi-language:TH">17 ม.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายมานะ  สาแม

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">12

mso-bidi-language:TH">2 . mso-bidi-language:TH">พ. mso-bidi-language:TH">2548

mso-bidi-language:TH">นายสุธรรม  สุขไพบูลย์

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">13

mso-bidi-language:TH">14 มี.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายรังษี  จินดารัตน์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">14

mso-bidi-language:TH">10 พ.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายวิโรจน์  วรรณเสน

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">15

mso-bidi-language:TH">30 พ.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายสมชาย  จันทสุวรรณ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">16

mso-bidi-language:TH">3 มิ.ย.2548

mso-bidi-language:TH">นายเริ่ม  สิงหะโรจน์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">17

mso-bidi-language:TH">17 มิ.ย.2548

mso-bidi-language:TH">นายกมล  ชูเนตร

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">18

mso-bidi-language:TH">19 มิ.ย.2548

mso-bidi-language:TH">นายนิวัติ  ชูแก้ว

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">19

mso-bidi-language:TH">24 มิ.ย.2548

mso-bidi-language:TH">น..กอบกุล  mso-bidi-language:TH">รัญเสวะ

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต 2

mso-bidi-language:TH">20

mso-bidi-language:TH">15 ก.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายมานะ  แซ่ภู่

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต 2

mso-bidi-language:TH">21

mso-bidi-language:TH">15 ก.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายพงศา  พิทักษ์วงศ์

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต 2

mso-bidi-language:TH">22

mso-bidi-language:TH">18 ก.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายดุสิต  เหล่าสิงห์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">23

mso-bidi-language:TH">16 ก.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายปราโมทย์ mso-bidi-language:TH">แก้วพรหมรัตน์

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">24

mso-bidi-language:TH">14 ส.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายวาส  โอชาอัมพวรรณ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">25

mso-bidi-language:TH">19 ส.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายเชิดชัย  ดาแก้ว

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต 2

mso-bidi-language:TH">26

mso-bidi-language:TH">24 ส.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายวิเชียร  สุวรรณมณี

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">27

mso-bidi-language:TH">28 ส.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายอับดุลมาน๊ะ  เจะซอ

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">28

mso-bidi-language:TH">1 ก.ย.2548

mso-bidi-language:TH">นายอับดุลเลาะ  มะลี

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">29

mso-bidi-language:TH">27 ก.ย.2548

mso-bidi-language:TH">นายสุรเสน  มามะ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">30

mso-bidi-language:TH">12 พ.ย.2548

mso-bidi-language:TH">นายมะรีเป็ง  แมดิงแว

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">31

mso-bidi-language:TH">29 ธ.ค.2548

mso-bidi-language:TH">นายวินิจ  ชูมณี

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">32

mso-bidi-language:TH">21 ม.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายทิพย์วารี  ศรีพลอย

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">33

mso-bidi-language:TH">27 ม.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายมาหะมะตายีดิง  กลาแต

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">2

 

mso-bidi-language:TH">34

mso-bidi-language:TH">3 ก.พ.2549

mso-bidi-language:TH">นายทศพร  นนทิการ

mso-bidi-language:TH">สพท. TH">สงขลา เขต mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">35

mso-bidi-language:TH">7 ก.พ.2549

mso-bidi-language:TH">ว่าที่ TH">ร..รังกฤษฎ์  mso-bidi-language:TH">ดอกไม้

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">36

mso-bidi-language:TH">19 ก.พ.2549

mso-bidi-language:TH">นายเฉลิมเกียรติ  ฝั้นขุ่น

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">37

mso-bidi-language:TH">15 มี.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายมะดาโอ๊ะ  ยะลาแป

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">38

mso-bidi-language:TH">19 เม.ย.2549

mso-bidi-language:TH">น.. ฮัสนีย์  mso-bidi-language:TH">สุโขบุตร

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">39

mso-bidi-language:TH">20 เม.ย.2549

mso-bidi-language:TH">นายลุกมาน  สาแม

mso-bidi-language:TH">กศน.นราธิวาส

mso-bidi-language:TH">”

mso-bidi-language:TH">40

mso-bidi-language:TH">9 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายประดิษฐ์  ทองแดง

mso-bidi-language:TH">กศน.ปัตตานี

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">41

mso-bidi-language:TH">10 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นางเบญจวรรณ  พรหมมณี

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">42

mso-bidi-language:TH">10 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">น..นันทนิษฐ์  mso-bidi-language:TH">สิตะหิรัญ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">”

mso-bidi-language:TH">43

mso-bidi-language:TH">24 ก.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายประสาน  มากชู

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">ถูกคนร้ายบุกยิงในห้องเรียน

mso-bidi-language:TH">44

mso-bidi-language:TH">9 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายปราบ  แสงดารา

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">45

mso-bidi-language:TH">13 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายรอฮิง  ดือราเต๊ะ

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">46

mso-bidi-language:TH">15 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">ว่าที่ TH">ร..หญิง กุลธิดา อินจำปา

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">47

mso-bidi-language:TH">23 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายสุรเดช  วาสแสดง

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">48

mso-bidi-language:TH">24 พ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายนนท์  ไชยสุวรรณ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต mso-bidi-language:TH">และเผารถยนต์

mso-bidi-language:TH">49

mso-bidi-language:TH">2 ธ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">น..วรรณา  mso-bidi-language:TH">องค์พลานุพัฒน์

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">ถูกกราดยิงเสียชีวิตในบ้านพัก

TH">50

mso-bidi-language:TH">21 ธ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นางชุติมา  รัตนสำเนียง

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต

TH">51

mso-bidi-language:TH">29 ธ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นางจำนง   ชูพัฒนพงษ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

TH">52

mso-bidi-language:TH">29 ธ.ค.2549

mso-bidi-language:TH">นายมนูญ  ศรแก้ว

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">53

mso-bidi-language:TH">8 ม.ค.2550

mso-bidi-language:TH">น..จูหลิง  mso-bidi-language:TH">ปงกันมูล

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">ถูกทำร้ายร่างกาย

mso-bidi-language:TH">54

mso-bidi-language:TH">10 ม.ค.2550

mso-bidi-language:TH">น..ไซนะ  mso-bidi-language:TH">มะยาแม

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">55

mso-bidi-language:TH">11 ม.ค.2550

mso-bidi-language:TH">นายจำนง  เล็มมณี

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">56

mso-bidi-language:TH">20 กุ.พ.2550

mso-bidi-language:TH">นางพรทิพย์  ติยัพเสน

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต 2

mso-bidi-language:TH">57

mso-bidi-language:TH">20 กุ.พ.2550

mso-bidi-language:TH">นายอำเซาะ  ยาการียา

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต

mso-bidi-language:TH">58

mso-bidi-language:TH">25 พ.ค.2550

mso-bidi-language:TH">นายจิระ  ชัยมงคล

mso-bidi-language:TH">อศจ. TH">ปัตตานี

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิง อาการสาหัส

TH">59

mso-bidi-language:TH">11 มิ.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นางทิพย์ภาภรณ์ mso-bidi-language:TH">ทรรศโนภาส

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงในห้องสมุดโรงเรียน

mso-bidi-language:TH">60

mso-bidi-language:TH">11 มิ.ย.2550

mso-bidi-language:TH">น..ยุพา  เซ่งวัส

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงในห้องสมุดโรงเรียน

mso-bidi-language:TH">61

mso-bidi-language:TH">11 มิ.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายสมหมาย  เหล่าเจริญสุข

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต3

mso-bidi-language:TH">ถูกถล่มยิง

mso-bidi-language:TH">62

mso-bidi-language:TH">11 มิ.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายอับดุลละหมาด mso-bidi-language:TH">สะหมะ

mso-bidi-language:TH">สช.

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">63

mso-bidi-language:TH">15 ก.ค.2550

mso-bidi-language:TH">นายมันโซ  โซ๊ะปาเน๊าะ

mso-bidi-language:TH">สช.

mso-bidi-language:TH">64

mso-bidi-language:TH">21 ก.ค.2550

mso-bidi-language:TH">นายหามะ  หะยีบากา

mso-bidi-language:TH">สช.

mso-bidi-language:TH">65

mso-bidi-language:TH">24 ส.ค.2550

mso-bidi-language:TH">นายนอง  บุญศักดิ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงและเผาเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">66

mso-bidi-language:TH">27 ส.ค.2550

mso-bidi-language:TH">นางเกศินี  ทิมเทพ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">3

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">67

mso-bidi-language:TH">1 ก.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายสุวิชช  วงศ์สนิท

mso-bidi-language:TH">อศจ.ปน.

mso-bidi-language:TH">”

mso-bidi-language:TH">68

mso-bidi-language:TH">2 ก.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายฉลอง  อาภากร

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">3

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต mso-bidi-language:TH">หน้าบ้านพัก

mso-bidi-language:TH">69

mso-bidi-language:TH">23 ก.ย.2550

mso-bidi-language:TH">น.ส.กามาเรีย  มะลี

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">3

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">70

mso-bidi-language:TH">25 ก.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายสมโชค  ครองราชย์

mso-bidi-language:TH">อบจ.ปัตตานี

mso-bidi-language:TH">71

mso-bidi-language:TH">1 ต.ค.2550

mso-bidi-language:TH">นายยะโก๊ะ  สาและ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">3

mso-bidi-language:TH">72

mso-bidi-language:TH">6 พ.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายสุวัจชัย  เอกธนานนท์

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">73

mso-bidi-language:TH">6 พ.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายมนตรี  จารงค์

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">74

mso-bidi-language:TH">19 พ.ย.2550

mso-bidi-language:TH">นายอิสเฮาะ   หะยีสามะ

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">75

mso-bidi-language:TH">24 ม.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายสุวิท  บุญสนิท

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">76

mso-bidi-language:TH">6 พ.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายอับดุลมานะ  มะแซ

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">77

mso-bidi-language:TH">20 พ.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายสะอารอนิง  สาเมาะ

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">78

mso-bidi-language:TH">10 มิ.ย.2551

mso-bidi-language:TH">นายหฤทธิ์  สะอิ

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">79

mso-bidi-language:TH">1 ก.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายเรวัติ  แววสง่า

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">80

mso-bidi-language:TH">2 ก.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายวีระ  เหมือนจันทร์

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">81

mso-bidi-language:TH">24 ก.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายซัมรี  เจ๊ะแว

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">82

mso-bidi-language:TH">31 ก.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายอาคม  สุวรรรณวงศ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">83

mso-bidi-language:TH">24 ส.ค.2551

mso-bidi-language:TH">น.ส.สุวรรณี  สาแล๊ะ

mso-bidi-language:TH">สช.นธ.2

mso-bidi-language:TH">84

mso-bidi-language:TH">1 ก.ย.51

mso-bidi-language:TH">นายทศทิศ  สมิตะมุสิค

mso-bidi-language:TH">กศน.

mso-bidi-language:TH">85

mso-bidi-language:TH">18 ต.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายรอฮะ  บิลเฮ่ม

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">86

mso-bidi-language:TH">5 ธ.ค.2551

mso-bidi-language:TH">นายอดุลย์  แวอูเซ็ง

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต3

mso-bidi-language:TH">ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">87

mso-bidi-language:TH">3 ก.พ.2552

mso-bidi-language:TH">นายไซกตรีย์  เจ๊ะเต๊ะ

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิง

mso-bidi-language:TH">88

mso-bidi-language:TH">26 มี.ค.2552

mso-bidi-language:TH">นายภูวนาถ  ยีจิ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">คนร้ายลอบยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">89

mso-bidi-language:TH">19 พ.ค.52

mso-bidi-language:TH">นายนัฐพล  จะแน

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">90

mso-bidi-language:TH">2 มิ.ย.2552

mso-bidi-language:TH">นางวารุณี  นะวะกะ

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต3

mso-bidi-language:TH">91

mso-bidi-language:TH">2 มิ.ย.2552

mso-bidi-language:TH">นางอัจราพร  เทพษร

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต3

mso-bidi-language:TH">92

mso-bidi-language:TH">6 มิ.ย.2552

mso-bidi-language:TH">นายมะตอแฮ  ยามา

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">93

mso-bidi-language:TH">8 มิ.ย.2552

mso-bidi-language:TH">นายอาสรี  เจ๊ะโน๊ะ

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต3

mso-bidi-language:TH">คนร้ายกราดยิง

mso-bidi-language:TH">94

mso-bidi-language:TH">16 ก.พ.2552

mso-bidi-language:TH">น.ส.ฟารีด๊ะ  สาเมาะ

mso-bidi-language:TH">สพฐ.

-

mso-bidi-language:TH">95

mso-bidi-language:TH">16 มิ.ย.2552

mso-bidi-language:TH">น.ส.เลขา  อิสระ

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกคนได้ร้ายประกบยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">96

mso-bidi-language:TH">28 มิ.ย.2552

mso-bidi-language:TH">นางสุณี  แก้วคงธรรม

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต3

mso-bidi-language:TH">ถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็ง

mso-bidi-language:TH">97

mso-bidi-language:TH">8 ก.ย.2552

mso-bidi-language:TH">นายอิสมาแอ  สาและ

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">98

mso-bidi-language:TH">5 ส.ค.2552

mso-bidi-language:TH">นายสิทธิชัย  จันทร์อภิบาล

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

mso-bidi-language:TH">99

mso-bidi-language:TH">12 พ.ย.2552

mso-bidi-language:TH">นายพิชัย  รัตน้อย

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">100

mso-bidi-language:TH">8 ก.พ.2553

mso-bidi-language:TH">นายสัมฤทธิ์  พันธเดช

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">3

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิงและเผา

mso-bidi-language:TH">101

mso-bidi-language:TH">24 เม.ย.2553

mso-bidi-language:TH">นายยงยุทธ  วัชราภินชัย

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">ถูกคนร้ายลอบยิง

mso-bidi-language:TH">102

mso-bidi-language:TH">7 พ.ค.2553

mso-bidi-language:TH">นายภาส  ลาภเจือจันทร์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">103

mso-bidi-language:TH">3 มิ.ย.2553

mso-bidi-language:TH">นายบุญนำ  ยอดนุ้ย

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">2

mso-bidi-language:TH">104

mso-bidi-language:TH">12 มิ.ย.2553

mso-bidi-language:TH">นายสุนันท์  แก้วรัตน์

mso-bidi-language:TH">สพท.ยะลา เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">105

mso-bidi-language:TH">ก.ค. mso-bidi-language:TH">2553

mso-bidi-language:TH">นายวีระ  ปานทน

mso-bidi-language:TH">อศจ.ปน.

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">106

mso-bidi-language:TH">17 ก.ย.2553

mso-bidi-language:TH">นายพิชัย  เสือแสง

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">107

mso-bidi-language:TH">17 ส.ค.2553

mso-bidi-language:TH">นายสรรค์ชัย  อัครพงษ์พันธุ์

mso-bidi-language:TH">สพท.ปัตตานี เขต TH">1

mso-bidi-language:TH">108

mso-bidi-language:TH">7 ก.ย.2553

mso-bidi-language:TH">นายวิลาศ  เพชรพรหม

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

mso-bidi-language:TH">109

mso-bidi-language:TH">7 ก.ย.2553

mso-bidi-language:TH">นางคมขำ  เพชรพรหม

mso-bidi-language:TH">สพท.นราธิวาส เขต1

TH">

 

mso-bidi-language:TH">หลังวันที่ mso-bidi-language:TH">7 กันยายน 2553 ยังมีครูเสียชีวิตจากเหตุไม่สงบอีก 6 คน ดังนี้

TH">1

15 ม.ค.2554

TH">นายมาโนช ชฏารัตน์

TH">ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิงเสียชีวิต mso-bidi-language:TH">

TH">2

9 ก.ค.2554

TH">นายประหยัด TH">ชูเพชร TH">

TH">ครูโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา TH">บ้านลำใหม่ TH">อ.เมือง .ยะลา

mso-bidi-language:TH">” mso-bidi-language:TH">

TH">3

3 ส.ค.2554

TH">นายนพดล ศศิมณฑล

TH">ครูโรงเรียนบ้านตันหยงลูโละ

TH">อ.เมือง .ปัตตานี

mso-bidi-language:TH">ถูกประกบยิงเสียชีวิต

TH">4

9 ส.ค.2554

TH">นายสมบูรณ์ TH">จองเดิม TH">

TH">ครูโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง mso-bidi-language:TH">อ.หนองจิก .ปัตตานี

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิงเสียชีวิต mso-bidi-language:TH">

TH">5

6 ก.ย.2554

TH">นายคณิต ลำนุ้ย

TH">พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกือเม็ง mso-bidi-language:TH">อ.รามัน .ยะลา

mso-bidi-language:TH">ถูกยิงแล้วเผา mso-bidi-language:TH">

TH">6

6 ต.ค.2554

TH">นายสกุล เอียดทอง

TH">ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า TH">อ.ยี่งอ .นราธิวาส

mso-bidi-language:TH">ถูกลอบยิงเสียชีวิต mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">

 

TH">

 

mso-bidi-language:TH">บุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจากความไม่สงบในชายแดนใต้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ TH">6 กันยายน 2553 TH">จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ mso-bidi-language:TH">3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554

ลำดับ

วันเกิดเหตุ

รายชื่อผู้เสียชีวิต

สังกัด

สาเหตุ

1

16 มิ.ย.2547

นายมงคล  สายแก้ว

สพท.นราธิวาส เขต1

ถูกลอบยิงเสียชีวิต

2

30 ก.ย.2547

นายธีรศักดิ์  สุวรรณกิจ

สพท.ปัตตานี เขต 2

3

28 มิ.ย.2548

นายถนัด  นิลวิสุทธิ์

อาชีวศึกษา

4

19 ก.ค.2548

นายบือราเฮง  เจ๊ะโด mso-bidi-language:TH">

สพท.นราธิวาส เขต2

5

9 ส.ค.2548

นายมาหะมะ  เมทารงค์

สพท.นราธิวาส เขต2

21 ก.ย.2548

นายอภิเศก  บุญทักษ์

สพท.ยะลา เขต 2

7

5 ธ.ค.2548

นายอาแซ  ดอเลาะ mso-bidi-language:TH">

สพท.ปัตตานี เขต 1

8

23 ม.ค.2549

นายรุ่ง  แซ่สิม mso-bidi-language:TH">

สพท.ปัตตานี เขต 2

9

23 ก.ค.2549

นายจิตต์  พวงบูระ

สพท.ปัตตานี เขต 2

10

27 ก.ย.2549

นายอำนวย  นิลน้ำ mso-bidi-language:TH">

สพท.ปัตตานี เขต 2

ถูกจ่อยิงบนรถโดยสารประจำ

11

7 พ.ย.2549

นายมะลาเฮ็ม  เจ๊ะโซ๊ะ

สพท.นราธิวาส เขต 1

ถูกลอบยิงเสียชีวิต

12

5 ธ.ค.2549

นายเชาวโรจน์  กิ่งรัตนะ

สพท.ยะลา เขต 1

ถูกสะเก็ดระเบิด

13

9 ม.ค.2550

นายสิทธิชัย   ฟุ้งนาครมรกต

สพท.ยะลา เขต 2

ถูกลอบยิงเสียชีวิต

14

11 ม.ค.2550

นายสุรีร์  ลิมปิษเฐียร

กศน.ปัตตานี

15

9 พ.ค.2550

นายฮาลิม  สาระ mso-bidi-language:TH">

สพท.ยะลา เขต 2

16

17 ก.ย.2550

นายอับดุลรอซิน  เจ๊ะนะ mso-bidi-language:TH">

สพท.นราธิวาส เขต 2

17

9 ก.ย.2550

นายพินันท์  คงศรีรอด

สพท.นราธิวาส เขต 3

18

21 ม.ค.2550

นายอัครเดช  จือนือแร

สพท.นราธิวาส เขต 1

19

9 ก.พ.2551

นายมูซอ  ลาโฮยา mso-bidi-language:TH">

สพท.ยะลา เขต 2

20

8 ก.ย.2551

นายสัญญา  อนุบุตร

สพท.ปัตตานี เขต 1

21

5 พ.ย.2551

นายอัสนี  กูเด็ง mso-bidi-language:TH">

สพท.ยะลา เขต 1

22

30 พ.ย.2551

นายดวง  จันทร์แก้ว

สพท.ปัตตานี เขต 3

23

7 มี.ค.2552

นายอรุณ  สุดมาฐ mso-bidi-language:TH">

สพท.ปัตตานี เขต 1

24

5 มิ.ย.2553

นายอรรถพร จันทรทอง TH">

อาชีวะปัตตานี

25

15 มิ.ย.2553

นายพร้อม  วิเชียรรัตน์

สพท.ปัตตานี เขต 3

26

23 มี.ค.2553

นายเชาว์  ทองพับ mso-bidi-language:TH">

สช.ปัตตานี

27

11 ส.ค.2553

นายสายัณห์  ซุ้นสุวรรณ

สพท.ปัตตานี เขต 1

28

6 ก.ย.2553

นายมาหะมะ  สาและ mso-bidi-language:TH">

สพท.ปัตตานี เขต 3

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">นักเรียน/นักศึกษาที่เสียชีวิตจากความไม่สงบในชายแดนใต้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ TH">14 กุมภาพันธ์ 2553 mso-bidi-language:TH">จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554

ลำดับ

วันที่เกิดขึ้น

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

สาเหตุ

mso-bidi-language:TH">1

mso-bidi-language:TH">24 ก.ค.2548

นายณรงค์  ดีบุญธรรม

อาชีวะ

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">2

mso-bidi-language:TH">12 มิ.ย.2548

นายทวีวัฒน์  หวานจิตต์

อาชีวะ

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">16 ต.ค.2548

นายหาญณรงค์  คำอ่อง mso-bidi-language:TH">

กศน.ปน.

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">4

mso-bidi-language:TH">16 พ.ย.2548

ด.ญ.ซูปียา  อาแวบือซา

นธ.1

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">5

mso-bidi-language:TH">28 พ.ย.2548

ด.ช.เจนนิพัฒน์  รัตนนิยม

นธ.1

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">6

mso-bidi-language:TH">4 ก.พ.2548

ด.ช. วัยวุฒิ  แซ่ม่า mso-bidi-language:TH">

ยะลา2

 

mso-bidi-language:TH">7

mso-bidi-language:TH">15 มี.ค.2548

ด.ช.อีรฟาน  ยะลาแป mso-bidi-language:TH">

ยะลา1

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">8

mso-bidi-language:TH">27 มิ.ย.2548

นาสุทธิพงศ์  ยิ้มประเสริฐ

อศจ.

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">9

mso-bidi-language:TH">27 พ.ย.2548

นายศักดา  รักชนม์

นราธิวาส 2

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">10

mso-bidi-language:TH">

 

นายธนากร  ขันดำ mso-bidi-language:TH">

อศจ.ยะลา

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">11

mso-bidi-language:TH">

 

ด.ช.ธัญวิทย์  ทองบัว mso-bidi-language:TH">

นธ.1

mso-bidi-language:TH">

 

mso-bidi-language:TH">12

mso-bidi-language:TH">

 

นายเกรียงศักดิ์  มีแวว mso-bidi-language:TH">

อศจ.ยะลา

ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">13

mso-bidi-language:TH">

 

น.ส.กนกกาญจน์  คุ้มแว่น

อศจ.ยะลา

mso-bidi-language:TH">14

mso-bidi-language:TH">

 

น.ส.สุกาญดา  ศรีจันทร์

อศจ.ยะลา

mso-bidi-language:TH">15

mso-bidi-language:TH">14 มี.ค.2550

น.ส.วิลาสินี  ชมพูทอง

สพท.ยล.2

ถูกยิงบนรถตู้โดยสาร

mso-bidi-language:TH">16

mso-bidi-language:TH">14 มี.ค.2550

น.ส.กีรติ   แซ่ลู่

สพท.สข.2

mso-bidi-language:TH">17

mso-bidi-language:TH">30 เม.ย.2550

นายพันธ์พงษ์  โสภาศรี

สกอ.

ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">18

mso-bidi-language:TH">30 เม.ย.2550

ด.ช.ดุสิต  นวลทอง mso-bidi-language:TH">

สพท. mso-bidi-language:TH">ปัตตานี เขต mso-bidi-language:TH">2

ถูกทุบด้วยของแข็ง

mso-bidi-language:TH">19

mso-bidi-language:TH">20 พ.ย.2550

นายวิชล  สมใจ mso-bidi-language:TH">

อศจ.ยะลา

ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">20

mso-bidi-language:TH">29 พ.ย.2550

ด.ญ.อมรทิพย์  ดังศรีเทศ

สพท.สข.3

ถูกแรงระเบิด

mso-bidi-language:TH">21

mso-bidi-language:TH">17 มิ.ย.2550

นายวรรธนพงศ์  ทองคุปต์

สพท.นธ.2

ถูกยิงในบ้านพัก

mso-bidi-language:TH">22

mso-bidi-language:TH">27 มิ.ย.2550

น.ส.ณัชชา  ขันทอง  TH">

สพท.ยล.1

ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">23

mso-bidi-language:TH">4 ก.ย.2550

นายปิยรงค์  เพ็ชรเงิน

สกอ.

ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">24

mso-bidi-language:TH">30 ต.ค.2550

ด.ญ.ปัทมา  ปินชัย mso-bidi-language:TH">

สพท.ยะลา1

mso-bidi-language:TH">25

mso-bidi-language:TH">1 พ.ย.2550

นายอิสมาแอ  มะและ mso-bidi-language:TH">

สพท.ยะลา1

mso-bidi-language:TH">26

mso-bidi-language:TH">7 พ.ย.2550

นายมันเดร์  สะเตาะ mso-bidi-language:TH">

สพท.ยะลา1

mso-bidi-language:TH">27

mso-bidi-language:TH">4 ธ.ค.2550

ด.ช.กฤษดา  พรมแก้ว

สพท. mso-bidi-language:TH">ปัตตานี เขต mso-bidi-language:TH">1

ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">28

mso-bidi-language:TH">16 ธ.ค.2550

นายมาอูเซ็น  โสะ mso-bidi-language:TH">

สช.

ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">29

mso-bidi-language:TH">12 ส.ค.2551

ด.ญ.อำพรศิริ  แก้วเมฆ

สพท.นธ.1

mso-bidi-language:TH">30

mso-bidi-language:TH">22 ก.ย.2551

นายสิริพงษ์  สมบัติ mso-bidi-language:TH">

สพท.นธ.2

ถูกทำร้ายเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">31

mso-bidi-language:TH">5 ธ.ค.2551

ด.ช.ซารีฟ  มะรอดิง

สพท.นธ.3

ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">32

mso-bidi-language:TH">2 ก.ย.2552

ด.ช.กามารูดิง  นิยามา mso-bidi-language:TH">

ปัตตานี เขต 1

ถูกคนร้ายกระหน่ำยิง

mso-bidi-language:TH">33

mso-bidi-language:TH">6 ต.ค.2552

ด.ช.พีมพส  อภิบาละนกิจ

กทม.

กลุ่มคนร้ายกราดยิง

mso-bidi-language:TH">34

mso-bidi-language:TH">9 ธ.ค.2552

น.ส.อารยา  สะมะแอ mso-bidi-language:TH">

สพท.นธ.2

ถูกสะเก็ดระเบิด

mso-bidi-language:TH">35

mso-bidi-language:TH">31 ม.ค.2553

ด.ช.อับดุลซาลาม  วามะ mso-bidi-language:TH">

สพท. mso-bidi-language:TH">ปัตตานี เขต mso-bidi-language:TH">1

ถูกยิงเสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">36

mso-bidi-language:TH">14 ก.พ.2553

ด.ญ. จีรภัทร  แดงประเทศ

สพท. mso-bidi-language:TH">ปัตตานี เขต mso-bidi-language:TH">1

 

 

สรุปข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ถึง 24 ตุลาคม2553 จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554

บุคลากร

ผลกระทบ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดสงขลา(3อำเภอ)

รวม

ร้อยละ

เสียชีวิต

mso-bidi-language:TH">ครู/อาจารย์ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">36

mso-bidi-language:TH">43

mso-bidi-language:TH">31

mso-bidi-language:TH">1

mso-bidi-language:TH">109

mso-bidi-language:TH">21.25

mso-bidi-language:TH">บุคลากร mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">7

mso-bidi-language:TH">15

mso-bidi-language:TH">6

mso-bidi-language:TH">๐ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">28

mso-bidi-language:TH">5.46

mso-bidi-language:TH">นักเรียน mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">10

mso-bidi-language:TH">12

mso-bidi-language:TH">12

mso-bidi-language:TH">2

mso-bidi-language:TH">36

mso-bidi-language:TH">7.02

รวม

mso-bidi-language:TH">51

mso-bidi-language:TH">70

mso-bidi-language:TH">49

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">173

mso-bidi-language:TH">33.72

บาดเจ็บ

mso-bidi-language:TH">ครู/อาจารย์ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">33

mso-bidi-language:TH">30

mso-bidi-language:TH">37

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">103

mso-bidi-language:TH">20.08

mso-bidi-language:TH">บุคลากร mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">8

mso-bidi-language:TH">8

mso-bidi-language:TH">๐ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">19

mso-bidi-language:TH">3.70

mso-bidi-language:TH">นักเรียน mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">62

mso-bidi-language:TH">37

mso-bidi-language:TH">63

mso-bidi-language:TH">๐ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">162

mso-bidi-language:TH">31.58

รวม

mso-bidi-language:TH">98

mso-bidi-language:TH">75

mso-bidi-language:TH">108

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">284

mso-bidi-language:TH">55.36

ทรัพย์สินเสียหาย

mso-bidi-language:TH">ครู/อาจารย์ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">18

mso-bidi-language:TH">6

mso-bidi-language:TH">10

mso-bidi-language:TH">1

mso-bidi-language:TH">35

mso-bidi-language:TH">6.82

mso-bidi-language:TH">บุคลากร mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">๐ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">18

mso-bidi-language:TH">๐ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">21

mso-bidi-language:TH">4.09

รวม

mso-bidi-language:TH">21

mso-bidi-language:TH">6

mso-bidi-language:TH">28

mso-bidi-language:TH">1

mso-bidi-language:TH">56

mso-bidi-language:TH">10.92

รวมครูและบุคลากร

mso-bidi-language:TH">เสียชีวิต mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">41

mso-bidi-language:TH">58

mso-bidi-language:TH">37

mso-bidi-language:TH">1

mso-bidi-language:TH">137

mso-bidi-language:TH">26.71

mso-bidi-language:TH">บาดเจ็บ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">36

mso-bidi-language:TH">38

mso-bidi-language:TH">45

mso-bidi-language:TH">3

mso-bidi-language:TH">122

mso-bidi-language:TH">23.70

mso-bidi-language:TH">ทรัพย์เสียหาย mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">21

mso-bidi-language:TH">6

mso-bidi-language:TH">28

mso-bidi-language:TH">1

mso-bidi-language:TH">56

mso-bidi-language:TH">10.92

รวม

mso-bidi-language:TH">98

mso-bidi-language:TH">102

mso-bidi-language:TH">110

mso-bidi-language:TH">5

mso-bidi-language:TH">315

mso-bidi-language:TH">61.40

นักเรียน/นักศึกษา

mso-bidi-language:TH">เสียชีวิต mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">10

mso-bidi-language:TH">12

mso-bidi-language:TH">12

mso-bidi-language:TH">2

mso-bidi-language:TH">36

mso-bidi-language:TH">7.02

mso-bidi-language:TH">บาดเจ็บ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">62

mso-bidi-language:TH">37

mso-bidi-language:TH">63

mso-bidi-language:TH">๐ mso-bidi-language:TH">

mso-bidi-language:TH">162

mso-bidi-language:TH">31.58

รวม

mso-bidi-language:TH">72

mso-bidi-language:TH">49

mso-bidi-language:TH">75

mso-bidi-language:TH">2

mso-bidi-language:TH">198

mso-bidi-language:TH">38.60

รวมทั้งหมด

mso-bidi-language:TH">170

mso-bidi-language:TH">151

mso-bidi-language:TH">185

mso-bidi-language:TH">7

mso-bidi-language:TH">513

mso-bidi-language:TH">100.00

ร้อยละ

mso-bidi-language:TH">33.14

mso-bidi-language:TH">29.43

mso-bidi-language:TH">36.06

mso-bidi-language:TH">1.36

mso-bidi-language:TH">100.00

mso-bidi-language:TH">