ข่าวล่าสุด

นักการเมืองชายแดนใต้ห่วงการประกาศพื้นที่ปลอดภัยอาจเป็นเรื่องท้าทายการเกิดความรุนแรง แนะฝ่ายความมั่นคงอาจจะต้องลดการปฏิบัติการในพื้นที่ที่ประกาศ แนะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินในอำเภอที่มีความสงบ ให้รัฐลดการถือครองอาวุธและการใช้อาวุธ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 36 เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงและส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

สัมภาษณ์พิเศษ

รายงานพิเศษ

Melayu field

Institusi Komuniti Tempatan Membangun, Bank Dunia dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan (SBPAC) bersama dalam majlis tukar pengalaman menjaga dan menolong golongan yang mudah terje
Pertubuhan Bantuan Kanak-kanak Save the Children memperkenalkan 10 pertubuhan menerima sumbangan modal dari Persatuan Eropah.
Dr.Emma Leslie membuka tiga nasihat MILF kepada KNU di Myanmar. Tigasnya berunding dalaman lebih sukar. Tetapi menjaga perpaduan sangat penting dalam proses damai.
Yayasan Pembangunan kanak-kanak (foundation for child development), mengadakan kursus memberi latihan kepada 7 perwakilan dari 7 kawasan/kampong, dan mencoba mengeluarkan cara untu
Chao Harn berkata konflik yang menjadi punca kepada kemunduran Myanmar.