ข่าวล่าสุด

สัมภาษณ์พิเศษ

รายงานพิเศษ

Melayu field

Institusi Komuniti Tempatan Membangun, Bank Dunia dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan (SBPAC) bersama dalam majlis tukar pengalaman menjaga dan menolong golongan yang mudah terje
Pertubuhan Bantuan Kanak-kanak Save the Children memperkenalkan 10 pertubuhan menerima sumbangan modal dari Persatuan Eropah.
Dr.Emma Leslie membuka tiga nasihat MILF kepada KNU di Myanmar. Tigasnya berunding dalaman lebih sukar. Tetapi menjaga perpaduan sangat penting dalam proses damai.
Yayasan Pembangunan kanak-kanak (foundation for child development), mengadakan kursus memberi latihan kepada 7 perwakilan dari 7 kawasan/kampong, dan mencoba mengeluarkan cara untu
Chao Harn berkata konflik yang menjadi punca kepada kemunduran Myanmar.