เปิดรายชื่อครูเหยื่อไฟใต้ 185ชีวิตบุคลากรทางการศึกษา

DSJ2's picture

 เปิดรายชื่อครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในชายแดนใต้ เสียชีวิตจากความไม่สงบ รวม 185 ชีวิต

 

 ท

 

กาลเวลาผ่านเลยจนลุล่วงเกือบทศวรรษ เสียงกึกก้องกัมปนาทอันน่าสะพรึงกลัว ยังคงดังหวีดหวิวแสยงหัวใจของผู้ได้ยินอยู่ย่างต่อเนื่อง พร้อมเสียงร่ำไห้ระงมและหยาดน้ำตาของผู้สูญเสีย....

เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากังบุคคลที่ได้ชื่อว่าปูชนียบุคคลของชาติหรือครูของแผ่นดิน ศพแล้วศพเล่า มันตอกย้ำถึงความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว ความข่มขื่นและความสูญเสียมิอาจลืมเลือนของผู้อยู่เบื้องหลัง....

 

คำบรรยายที่เหมือนกลั่นออกมาจากความรู้สึกเบื้องลึกเหล่านี้ คือส่วนหนึ่งของคำบรรยายความเป็นมาของงานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

เป็นการรำลึกถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตรวม 137 คน ณ ขณะนั้น ปัจจุบันสถิติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากความไม่สงบก็พุ่งไปถึง 149 คนแล้ว แต่หากรวมนักเรียนไปด้วยแล้ว ยอดพุ่งไปอยู่ที่ 185 กว่าคน

 

รายชื่อครูเสียชีวิตจากความไม่สงบในชายแดนใต้

หมายเหตุ : ข้อมูลครูที่ได้รับผลกระทบกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2553 จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554

 ลำดับ


วันเกิดเหตุ


รายชื่อครูที่เสียชีวิต


สังกัด


สาเหตุ


1


7 มิ.ย.2547


นายใจ  อินกะโผะ


สพท.ปัตตานี เขต 2


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


2


9 พ.ย.2547


นายอรุณ  เพ็ญบูรณ์


สพท.ยะลา เขต 33


25 พ.ย.2547


นายหะยีสะมะแอ  หะยีดานิง


สพท.ยะลา เขต 14


30 พ.ย.2547


นายอัดนันท์  สะแลแม็ง


สพท.ยะลา เขต 15


14 ธ.ค.2547


นายภิญโญ  วงศ์ฤคเวช


สพท.นราธิวาส เขต 26


21 ธ.ค.2547


นายมนูญ  คชอ่อน


สพท.ปัตตานี เขต17


21 ธ.ค.2547


นายสุธี  มีศรีสวัสดิ์


สพท.ปัตตานี เขต 28


28 ธ.ค.2547


นายประทีป  สุพงษ์


สพท.ยะลา เขต 19


29 ธ.ค.2547


นายสุรศักดิ์  พันธ์ศรีโรจน์


สพท.นราธิวาส เขต 210


14 ม.ค.2548


นายต่วนแม  โกตาบารู


สพท.ยะลา เขต 211


17 ม.ค.2548


นายมานะ  สาแม


สพท.ปัตตานี เขต112


2 .พ.2548


นายสุธรรม  สุขไพบูลย์


สพท.ยะลา เขต 113


14 มี.ค.2548


นายรังษี  จินดารัตน์


สพท.ปัตตานี เขต114


10 พ.ค.2548


นายวิโรจน์  วรรณเสน


สพท.ปัตตานี เขต115


30 พ.ค.2548


นายสมชาย  จันทสุวรรณ์


สพท.ปัตตานี เขต116


3 มิ.ย.2548


นายเริ่ม  สิงหะโรจน์


สพท.ปัตตานี เขต 217


17 มิ.ย.2548


นายกมล  ชูเนตร


สพท.ปัตตานี เขต118


19 มิ.ย.2548


นายนิวัติ  ชูแก้ว


สพท.ยะลา เขต 119


24 มิ.ย.2548


..กอบกุล  รัญเสวะ


สพท.นราธิวาส เขต 220


15 ก.ค.2548


นายมานะ  แซ่ภู่


สพท.นราธิวาส เขต 221


15 ก.ค.2548


นายพงศา  พิทักษ์วงศ์


สพท.นราธิวาส เขต 222


18 ก.ค.2548


นายดุสิต  เหล่าสิงห์


สพท.ปัตตานี เขต123


16 ก.ค.2548


นายปราโมทย์ แก้วพรหมรัตน์


สพท.นราธิวาส เขต124


14 ส.ค.2548


นายวาส  โอชาอัมพวรรณ


สพท.ปัตตานี เขต 225


19 ส.ค.2548


นายเชิดชัย  ดาแก้ว


สพท.นราธิวาส เขต 226


24 ส.ค.2548


นายวิเชียร  สุวรรณมณี


สพท.ปัตตานี เขต 227


28 ส.ค.2548


นายอับดุลมาน๊ะ  เจะซอ


สพท.ยะลา เขต 128


1 ก.ย.2548


นายอับดุลเลาะ  มะลี


สพท.ยะลา เขต 129


27 ก.ย.2548


นายสุรเสน  มามะ


สพท.ปัตตานี เขต 230


12 พ.ย.2548


นายมะรีเป็ง  แมดิงแว


สพท.นราธิวาส เขต131


29 ธ.ค.2548


นายวินิจ  ชูมณี


สพท.ยะลา เขต 132


21 ม.ค.2549


นายทิพย์วารี  ศรีพลอย


สพท.ยะลา เขต 133


27 ม.ค.2549


นายมาหะมะตายีดิง  กลาแต


สพท.ยะลา เขต 2


 


34


3 ก.พ.2549


นายทศพร  นนทิการ


สพท. สงขลา เขต 335


7 ก.พ.2549


ว่าที่ ..รังกฤษฎ์  ดอกไม้


สพท.ยะลา เขต 136


19 ก.พ.2549


นายเฉลิมเกียรติ  ฝั้นขุ่น


สพท.ยะลา เขต 137


15 มี.ค.2549


นายมะดาโอ๊ะ  ยะลาแป


สพท.ยะลา เขต 138


19 เม.ย.2549


.. ฮัสนีย์  สุโขบุตร


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกสะเก็ดระเบิด


39


20 เม.ย.2549


นายลุกมาน  สาแม


กศน.นราธิวาส40


9 พ.ค.2549


นายประดิษฐ์  ทองแดง


กศน.ปัตตานี


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


41


10 พ.ค.2549


นางเบญจวรรณ  พรหมมณี


สพท.ปัตตานี เขต1


ถูกสะเก็ดระเบิด


42


10 พ.ค.2549


..นันทนิษฐ์  สิตะหิรัญ


สพท.ปัตตานี เขต143


24 ก.ค.2549


นายประสาน  มากชู


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกคนร้ายบุกยิงในห้องเรียน


44


9 พ.ค.2549


นายปราบ  แสงดารา


สพท.ปัตตานี เขต1


ถูกยิงเสียชีวิต


45


13 พ.ค.2549


นายรอฮิง  ดือราเต๊ะ


สพท.ยะลา เขต 146


15 พ.ค.2549


ว่าที่ ..หญิง กุลธิดา อินจำปา


สพท.นราธิวาส เขต147


23 พ.ค.2549


นายสุรเดช  วาสแสดง


สพท.ปัตตานี เขต 248


24 พ.ค.2549


นายนนท์  ไชยสุวรรณ


สพท.ปัตตานี เขต2


ถูกยิงเสียชีวิต และเผารถยนต์


49


2 ธ.ค.2549


..วรรณา  องค์พลานุพัฒน์


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกกราดยิงเสียชีวิตในบ้านพัก


50


21 ธ.ค.2549


นางชุติมา  รัตนสำเนียง


สพท.ปัตตานี เขต1


ถูกยิงเสียชีวิต


51


29 ธ.ค.2549


นางจำนง   ชูพัฒนพงษ์


สพท.ยะลา เขต 152


29 ธ.ค.2549


นายมนูญ  ศรแก้ว


สพท.ยะลา เขต 153


8 ม.ค.2550


..จูหลิง  ปงกันมูล


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกทำร้ายร่างกาย


54


10 ม.ค.2550


..ไซนะ  มะยาแม


สพท.ปัตตานี เขต1


ถูกยิงเสียชีวิต


55


11 ม.ค.2550


นายจำนง  เล็มมณี


สพท.ยะลา เขต 156


20 กุ.พ.2550


นางพรทิพย์  ติยัพเสน


สพท.นราธิวาส เขต 257


20 กุ.พ.2550


นายอำเซาะ  ยาการียา


สพท.นราธิวาส เขต58


25 พ.ค.2550


นายจิระ  ชัยมงคล


อศจ. ปัตตานี


ถูกลอบยิง อาการสาหัส


59


11 มิ.ย.2550


นางทิพย์ภาภรณ์ ทรรศโนภาส


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกยิงในห้องสมุดโรงเรียน


60


11 มิ.ย.2550


..ยุพา  เซ่งวัส


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกยิงในห้องสมุดโรงเรียน


61


11 มิ.ย.2550


นายสมหมาย  เหล่าเจริญสุข


สพท.นราธิวาส เขต3


ถูกถล่มยิง


62


11 มิ.ย.2550


นายอับดุลละหมาด สะหมะ


สช.


ถูกยิงเสียชีวิต


63


15 ก.ค.2550


นายมันโซ  โซ๊ะปาเน๊าะ


สช.64


21 ก.ค.2550


นายหามะ  หะยีบากา


สช.65


24 ส.ค.2550


นายนอง  บุญศักดิ์


สพท.ปัตตานี เขต 2


ถูกยิงและเผาเสียชีวิต


66


27 ส.ค.2550


นางเกศินี  ทิมเทพ


สพท.ปัตตานี เขต 3


ถูกยิงเสียชีวิต


67


1 ก.ย.2550


นายสุวิชช  วงศ์สนิท


อศจ.ปน.68


2 ก.ย.2550


นายฉลอง  อาภากร


สพท.ปัตตานี เขต 3


ถูกยิงเสียชีวิต หน้าบ้านพัก


69


23 ก.ย.2550


น.ส.กามาเรีย  มะลี


สพท.ปัตตานี เขต 3


ถูกยิงเสียชีวิต


70


25 ก.ย.2550


นายสมโชค  ครองราชย์


อบจ.ปัตตานี71


1 ต.ค.2550


นายยะโก๊ะ  สาและ


สพท.ปัตตานี เขต 372


6 พ.ย.2550


นายสุวัจชัย  เอกธนานนท์


สพท.นราธิวาส เขต173


6 พ.ย.2550


นายมนตรี  จารงค์


สพท.นราธิวาส เขต174


19 พ.ย.2550


นายอิสเฮาะ   หะยีสามะ


สพท.ยะลา เขต 175


24 ม.ค.2551


นายสุวิท  บุญสนิท


สพท.ปัตตานี เขต 276


6 พ.ค.2551


นายอับดุลมานะ  มะแซ


สพท.ยะลา เขต 177


20 พ.ค.2551


นายสะอารอนิง  สาเมาะ


สพท.ยะลา เขต 178


10 มิ.ย.2551


นายหฤทธิ์  สะอิ


สพท.ยะลา เขต 279


1 ก.ค.2551


นายเรวัติ  แววสง่า


สพท.ปัตตานี เขต 180


2 ก.ค.2551


นายวีระ  เหมือนจันทร์


สพท.ยะลา เขต 181


24 ก.ค.2551


นายซัมรี  เจ๊ะแว


สพท.ปัตตานี เขต 282


31 ก.ค.2551


นายอาคม  สุวรรรณวงศ์


สพท.ปัตตานี เขต 283


24 ส.ค.2551


น.ส.สุวรรณี  สาแล๊ะ


สช.นธ.284


1 ก.ย.51


นายทศทิศ  สมิตะมุสิค


กศน.85


18 ต.ค.2551


นายรอฮะ  บิลเฮ่ม


สพท.ปัตตานี เขต 186


5 ธ.ค.2551


นายอดุลย์  แวอูเซ็ง


สพท.นราธิวาส เขต3


ถูกสะเก็ดระเบิด


87


3 ก.พ.2552


นายไซกตรีย์  เจ๊ะเต๊ะ


สพท.นราธิวาส เขต1


คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิง


88


26 มี.ค.2552


นายภูวนาถ  ยีจิ


สพท.ปัตตานี เขต 2


คนร้ายลอบยิงเสียชีวิต


89


19 พ.ค.52


นายนัฐพล  จะแน


สพท.ยะลา เขต 290


2 มิ.ย.2552


นางวารุณี  นะวะกะ


สพท.นราธิวาส เขต391


2 มิ.ย.2552


นางอัจราพร  เทพษร


สพท.นราธิวาส เขต392


6 มิ.ย.2552


นายมะตอแฮ  ยามา


สพท.นราธิวาส เขต193


8 มิ.ย.2552


นายอาสรี  เจ๊ะโน๊ะ


สพท.นราธิวาส เขต3


คนร้ายกราดยิง


94


16 ก.พ.2552


น.ส.ฟารีด๊ะ  สาเมาะ


สพฐ.


-


95


16 มิ.ย.2552


น.ส.เลขา  อิสระ


สพท.ยะลา เขต 1


ถูกคนได้ร้ายประกบยิงเสียชีวิต


96


28 มิ.ย.2552


นางสุณี  แก้วคงธรรม


สพท.นราธิวาส เขต3


ถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็ง


97


8 ก.ย.2552


นายอิสมาแอ  สาและ


สพท.ปัตตานี เขต 1


ถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิต


98


5 ส.ค.2552


นายสิทธิชัย  จันทร์อภิบาล


สพท.ยะลา เขต 1


ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ


99


12 พ.ย.2552


นายพิชัย  รัตน้อย


สพท.ปัตตานี เขต 2


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


100


8 ก.พ.2553


นายสัมฤทธิ์  พันธเดช


สพท.ปัตตานี เขต 3


ถูกลอบยิงและเผา


101


24 เม.ย.2553


นายยงยุทธ  วัชราภินชัย


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกคนร้ายลอบยิง


102


7 พ.ค.2553


นายภาส  ลาภเจือจันทร์


สพท.ปัตตานี เขต 2103


3 มิ.ย.2553


นายบุญนำ  ยอดนุ้ย


สพท.ปัตตานี เขต 2104


12 มิ.ย.2553


นายสุนันท์  แก้วรัตน์


สพท.ยะลา เขต 1


ถูกสะเก็ดระเบิด


105


ก.ค.2553


นายวีระ  ปานทน


อศจ.ปน.


ถูกยิงเสียชีวิต


106


17 ก.ย.2553


นายพิชัย  เสือแสง


สพท.ปัตตานี เขต 1107


17 ส.ค.2553


นายสรรค์ชัย  อัครพงษ์พันธุ์


สพท.ปัตตานี เขต 1108


7 ก.ย.2553


นายวิลาศ  เพชรพรหม


สพท.นราธิวาส เขต1109


7 ก.ย.2553


นางคมขำ  เพชรพรหม


สพท.นราธิวาส เขต1


 

หลังวันที่ 7 กันยายน 2553 ยังมีครูเสียชีวิตจากเหตุไม่สงบอีก 6 คน ดังนี้1


15 ม.ค.2554


นายมาโนช ชฏารัตน์


ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


2


9 ก.ค.2554


นายประหยัด ชูเพชร


ครูโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา บ้านลำใหม่ อ.เมือง .ยะลา3


3 ส.ค.2554


นายนพดล ศศิมณฑล


ครูโรงเรียนบ้านตันหยงลูโละ

.เมือง .ปัตตานี


ถูกประกบยิงเสียชีวิต


4


9 ส.ค.2554


นายสมบูรณ์ จองเดิม


ครูโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง .หนองจิก .ปัตตานี


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


5


6 ก.ย.2554


นายคณิต ลำนุ้ย


พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกือเม็ง .รามัน .ยะลา


ถูกยิงแล้วเผา


6


6 ต.ค.2554


นายสกุล เอียดทอง


ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า .ยี่งอ .นราธิวาส


ถูกลอบยิงเสียชีวิต

 

 

บุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจากความไม่สงบในชายแดนใต้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2553 จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554ลำดับ


วันเกิดเหตุ


รายชื่อผู้เสียชีวิต


สังกัด


สาเหตุ


1


16 มิ.ย.2547


นายมงคล  สายแก้ว


สพท.นราธิวาส เขต1


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


2


30 ก.ย.2547


นายธีรศักดิ์  สุวรรณกิจ


สพท.ปัตตานี เขต 23


28 มิ.ย.2548


นายถนัด  นิลวิสุทธิ์


อาชีวศึกษา4


19 ก.ค.2548


นายบือราเฮง  เจ๊ะโด


สพท.นราธิวาส เขต25


9 ส.ค.2548


นายมาหะมะ  เมทารงค์


สพท.นราธิวาส เขต2
21 ก.ย.2548


นายอภิเศก  บุญทักษ์


สพท.ยะลา เขต 27


5 ธ.ค.2548


นายอาแซ  ดอเลาะ


สพท.ปัตตานี เขต 18


23 ม.ค.2549


นายรุ่ง  แซ่สิม


สพท.ปัตตานี เขต 29


23 ก.ค.2549


นายจิตต์  พวงบูระ


สพท.ปัตตานี เขต 210


27 ก.ย.2549


นายอำนวย  นิลน้ำ


สพท.ปัตตานี เขต 2


ถูกจ่อยิงบนรถโดยสารประจำ


11


7 พ.ย.2549


นายมะลาเฮ็ม  เจ๊ะโซ๊ะ


สพท.นราธิวาส เขต 1


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


12


5 ธ.ค.2549


นายเชาวโรจน์  กิ่งรัตนะ


สพท.ยะลา เขต 1


ถูกสะเก็ดระเบิด


13


9 ม.ค.2550


นายสิทธิชัย   ฟุ้งนาครมรกต


สพท.ยะลา เขต 2


ถูกลอบยิงเสียชีวิต


14


11 ม.ค.2550


นายสุรีร์  ลิมปิษเฐียร


กศน.ปัตตานี15


9 พ.ค.2550


นายฮาลิม  สาระ


สพท.ยะลา เขต 216


17 ก.ย.2550


นายอับดุลรอซิน  เจ๊ะนะ


สพท.นราธิวาส เขต 217


9 ก.ย.2550


นายพินันท์  คงศรีรอด


สพท.นราธิวาส เขต 318


21 ม.ค.2550


นายอัครเดช  จือนือแร


สพท.นราธิวาส เขต 119


9 ก.พ.2551


นายมูซอ  ลาโฮยา


สพท.ยะลา เขต 220


8 ก.ย.2551


นายสัญญา  อนุบุตร


สพท.ปัตตานี เขต 121


5 พ.ย.2551


นายอัสนี  กูเด็ง


สพท.ยะลา เขต 122


30 พ.ย.2551


นายดวง  จันทร์แก้ว


สพท.ปัตตานี เขต 323


7 มี.ค.2552


นายอรุณ  สุดมาฐ


สพท.ปัตตานี เขต 124


5 มิ.ย.2553


นายอรรถพร จันทรทอง


อาชีวะปัตตานี25


15 มิ.ย.2553


นายพร้อม  วิเชียรรัตน์


สพท.ปัตตานี เขต 326


23 มี.ค.2553


นายเชาว์  ทองพับ


สช.ปัตตานี27


11 ส.ค.2553


นายสายัณห์  ซุ้นสุวรรณ


สพท.ปัตตานี เขต 128


6 ก.ย.2553


นายมาหะมะ  สาและ


สพท.ปัตตานี เขต 3


 

นักเรียน/นักศึกษาที่เสียชีวิตจากความไม่สงบในชายแดนใต้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554ลำดับ


วันที่เกิดขึ้น


ชื่อ-นามสกุล


สังกัด


สาเหตุ


1


24 ก.ค.2548


นายณรงค์  ดีบุญธรรม


อาชีวะ


 


2


12 มิ.ย.2548


นายทวีวัฒน์  หวานจิตต์


อาชีวะ


 


3


16 ต.ค.2548


นายหาญณรงค์  คำอ่อง


กศน.ปน.


 


4


16 พ.ย.2548


ด.ญ.ซูปียา  อาแวบือซา


นธ.1


 


5


28 พ.ย.2548


ด.ช.เจนนิพัฒน์  รัตนนิยม


นธ.1


 


6


4 ก.พ.2548


ด.ช. วัยวุฒิ  แซ่ม่า


ยะลา2


 


7


15 มี.ค.2548


ด.ช.อีรฟาน  ยะลาแป


ยะลา1


 


8


27 มิ.ย.2548


นาสุทธิพงศ์  ยิ้มประเสริฐ


อศจ.


 


9


27 พ.ย.2548


นายศักดา  รักชนม์


นราธิวาส 2


 


10


 


นายธนากร  ขันดำ


อศจ.ยะลา


 


11


 


ด.ช.ธัญวิทย์  ทองบัว


นธ.1


 


12


 


นายเกรียงศักดิ์  มีแวว


อศจ.ยะลา


ถูกยิงเสียชีวิต


13


 


น.ส.กนกกาญจน์  คุ้มแว่น


อศจ.ยะลา14


 


น.ส.สุกาญดา  ศรีจันทร์


อศจ.ยะลา15


14 มี.ค.2550


น.ส.วิลาสินี  ชมพูทอง


สพท.ยล.2


ถูกยิงบนรถตู้โดยสาร


16


14 มี.ค.2550


น.ส.กีรติ   แซ่ลู่


สพท.สข.217


30 เม.ย.2550


นายพันธ์พงษ์  โสภาศรี


สกอ.


ถูกสะเก็ดระเบิด


18


30 เม.ย.2550


ด.ช.ดุสิต  นวลทอง


สพท.ปัตตานี เขต 2


ถูกทุบด้วยของแข็ง


19


20 พ.ย.2550


นายวิชล  สมใจ


อศจ.ยะลา


ถูกยิงเสียชีวิต


20


29 พ.ย.2550


ด.ญ.อมรทิพย์  ดังศรีเทศ


สพท.สข.3


ถูกแรงระเบิด


21


17 มิ.ย.2550


นายวรรธนพงศ์  ทองคุปต์


สพท.นธ.2


ถูกยิงในบ้านพัก


22


27 มิ.ย.2550


น.ส.ณัชชา  ขันทอง 


สพท.ยล.1


ถูกสะเก็ดระเบิด


23


4 ก.ย.2550


นายปิยรงค์  เพ็ชรเงิน


สกอ.


ถูกยิงเสียชีวิต


24


30 ต.ค.2550


ด.ญ.ปัทมา  ปินชัย


สพท.ยะลา125


1 พ.ย.2550


นายอิสมาแอ  มะและ


สพท.ยะลา126


7 พ.ย.2550


นายมันเดร์  สะเตาะ


สพท.ยะลา127


4 ธ.ค.2550


ด.ช.กฤษดา  พรมแก้ว


สพท.ปัตตานี เขต 1


ถูกสะเก็ดระเบิด


28


16 ธ.ค.2550


นายมาอูเซ็น  โสะ


สช.


ถูกยิงเสียชีวิต


29


12 ส.ค.2551


ด.ญ.อำพรศิริ  แก้วเมฆ


สพท.นธ.130


22 ก.ย.2551


นายสิริพงษ์  สมบัติ


สพท.นธ.2


ถูกทำร้ายเสียชีวิต


31


5 ธ.ค.2551


ด.ช.ซารีฟ  มะรอดิง


สพท.นธ.3


ถูกสะเก็ดระเบิด


32


2 ก.ย.2552


ด.ช.กามารูดิง  นิยามา


ปัตตานี เขต 1


ถูกคนร้ายกระหน่ำยิง


33


6 ต.ค.2552


ด.ช.พีมพส  อภิบาละนกิจ


กทม.


กลุ่มคนร้ายกราดยิง


34


9 ธ.ค.2552


น.ส.อารยา  สะมะแอ


สพท.นธ.2


ถูกสะเก็ดระเบิด


35


31 ม.ค.2553


ด.ช.อับดุลซาลาม  วามะ


สพท.ปัตตานี เขต 1


ถูกยิงเสียชีวิต


36


14 ก.พ.2553


ด.ญ. จีรภัทร  แดงประเทศ


สพท.ปัตตานี เขต 1


 

 

สรุปข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ถึง 24 ตุลาคม2553 จากหนังสืองานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 3 ที่จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลำถึงคุณงามความดีของคุรุวีรชนผู้ล่วงลับและเป็นการเยียวยาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554บุคลากร


ผลกระทบ


จังหวัดนราธิวาส


จังหวัดปัตตานี


จังหวัดยะลา


จังหวัดสงขลา(3อำเภอ)


รวม


ร้อยละ


เสียชีวิต


ครู/อาจารย์


36


43


31


1


109


21.25


บุคลากร


7


15


628


5.46


นักเรียน


10


12


12


2


36


7.02


รวม


51


70


49


3


173


33.72


บาดเจ็บ


ครู/อาจารย์


33


30


37


3


103


20.08


บุคลากร


3


8


819


3.70


นักเรียน


62


37


63162


31.58


รวม


98


75


108


3


284


55.36


ทรัพย์สินเสียหาย


ครู/อาจารย์


18


6


10


1


35


6.82


บุคลากร


31821


4.09


รวม


21


6


28


1


56


10.92


รวมครูและบุคลากร


เสียชีวิต


41


58


37


1


137


26.71


บาดเจ็บ


36


38


45


3


122


23.70


ทรัพย์เสียหาย


21


6


28


1


56


10.92


รวม


98


102


110


5


315


61.40


นักเรียน/นักศึกษา


เสียชีวิต


10


12


12


2


36


7.02


บาดเจ็บ


62


37


63162


31.58


รวม


72


49


75


2


198


38.60


รวมทั้งหมด


170


151


185


7


513


100.00


ร้อยละ


33.14


29.43


36.06


1.36


100.00