Harapankampong's blog

Harapankampong - 2016-08-02 15:47

               วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 นาที  เป็นเวลานัดหมายในการลงพื้นที่เพื่อวาดแผนที่เดินดิน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆคือ วาดแผนที่เดินดินในชุมชนและ ตามหาผู้ที่สามารถสอนมโนราห์และเล่นมโนราห์ได้  การลงพื้นที่ครั้งนี้ เราใช้รถยนต์พาเยาวชนลงชุมชนตำบลยุโป เพราะระหว่างทางจากโรงเรียนถึงตำบลยุโปเป็นพื้นที่สีแดง อีกทั้งระยะทางไกล จึงเปลี่ยนแผนจากการเดินเป็นการขึ้นรถยนต์แทน แต่ยังยืนยันคอนเซปเดิมคือ เยาวชนจะต้องเดินเข้าหาชุมชนเพื่อสอบถามเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมโนราห์และตามหาผู้ที่สอนและผู้รู้เกี่ยวกับมโนราห์ให้ได้ &nbsp