DeepSouthWatch's blog

Deep South Watch - 2012-07-04 18:55
บทวิเคราะห์ล่าสุดของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ที่ชี้ให้เห็นอาการยืดเยื้อและซ้ำซากของความรุนแรงชายแดนใต้ที่ไต่เข้าสู่ปีที่ 9 ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจที่ทรงอยู่ได้ด้วยการลงทุนภาครัฐ ในขณะที่งบประมาณและกำลังพลก็ถูกทุ่มโถมเข้าใส่เพื่อรับมือกับปัญหา แต่ดูเหมือนว่ายังยากที่จะเอาชนะใจผู้คนในพื้นที่ได้ดังใจ กระนั้น ทางเลือกที่ถูกถกเถียงอย่างกว้างขวางจาก ‘ข้างใน’ ก็สร้างพื้นที่การเมืองให้กับผู้คนในท่ามกลางความขัดแย้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสของสันติภาพที่ต้องต่อสู้ช่วงชิงด้วยเช่นกัน ต่างกันก็ตรงที่การใช้กำลังจะเริ่มมีความจำเป็นน้อยลง