Blogs

ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านควรมีบทบาทอย่างไรในชายแดนใต้

เมื่อสันติภาพจำเป็นต้องมีความยุติธรรม บทความชิ้นนี้ของ ‘แพทริค แบรอน’ พยายามจะอธิบายว่ากลไกของ ‘ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน’ นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ชายแดนใต้/ปาตานี (Pa(t)tani) เดินไปสู่สันติภาพได้หรือไม่และอย่างไร พร้อมชี้ให้เห็นความท้าทายเราจำต้องเผชิญเมื่อต้องคิดถึงเรื่องนี้

Peace Communication: การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารเพื่อสันติภาพ

กระบวนการสันติภาพเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและกินเวลายาวนาน จึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ การจัดเตรียมจัดตั้ง ‘ศูนย์การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารเพื่อสันติภาพ’ เป็นอีกความพยายามหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการรับมือกับความขัดแย้งที่ดำรงอยู่อย่างยาวนาน ‘วลักษณ์กมล จ่างกมล’ อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ‘การสื่อสารสันติภาพ’ ที่มีลักษณะหลอมรวมและหลากหลายทั้งผู้คนที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเนื้อหา และช่องทางการสื่อสาร

วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

การทบทวนบทเรียนของการพูดคุยเพื่อสันติภาพใน “รอบที่ผ่านมา” อาจทำได้หลายแบบและอาจพิจารณาได้จากหลายแง่มุม แต่บทความวิจัยของ ‘สมัชชา นิลปัทม์’ ชิ้นนี้ชวนเรากลับไปพิจารณาการปะทะกันระหว่างอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์ต่อต้านในวาทกรรมการสื่อสารในสื่อต่างชนิด ที่ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ทางการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นมากเพียงใดหลังการพูดคุยสันติภาพก่อตัวขึ้นในพื้นที่สาธารณะ

ร่างกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร: รูปธรรมของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา

กระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องซับซ้อนก็จริง แต่ก็ต้องการความมุ่งมั่นทางการเมืองเพื่อให้บรรลุผลที่จับต้องได้ของการหาทางออกทางการเมืองด้วยเช่นกัน ‘ฟารีดา ปันจอร์’ สำรวจความเป็นไปของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เมื่อต้องแปรข้อตกลงเบื้องต้นในการการยกร่าง ‘กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร’ ให้เห็นเป็นรูปธรรม การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่จะกำหนดรูปแบบอนาคตของมินดาเนาได้จัดขึ้นหลายสิบครั้งก่อนหน้านี้ และวินาทีนี้ต้องจับตาดูการพิจารณาในสภาอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง

สุวรา แก้วนุ้ย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

           

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ

คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

Deep South Incident Database (DSID)

 

นาจิบและหลักการพื้นฐานสามข้อ: ประเทศไทยยอมรับบทบาทของมาเลเซียในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

การพบปะของสองผู้นำประเทศได้สลายการแช่แข็งกระบวนการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการ คำให้สัมภาษณ์ของ นาจิบ ราซัค ชิ้นนี้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหมุดหมายสำคัญที่ควรต้องบันทึกไว้ นั่นคือ การเห็นพ้องต่อหลักการพื้นฐานสามข้อในการผลักดันการพุดคุยสันติภาพต่อไป สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซียหรือ Bernama รายงานข่าวชิ้นนี้และเราขอแปลฉบับเต็มมาเผยแพร่ในที่นี้

บทบาทและอนาคตของประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาชายแดนใต้

สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคมในข้อถกเถียงของนักคิดมุสลิมร่วมสมัย โดยพิจารณาแง่มุมของอิสลามต่อความเคลื่อนไหวทางสังคมและพิจารณาสถานะ ‘สื่อกลางทางสังคม’ ของการรวมกลุ่มของผู้คนนอกภาครัฐ ในขณะเดียวกันก็มองย้อนกลับมาที่ชายแดนใต้ เมื่อผ่านทศวรรษของความรุนแรง ประชาสังคมในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นนี้เติบโตและเคลื่อนไหวไปถึงไหน ‘อับดุลรอนิง สือแต’ ฉายภาพผ่านบทความขนาดยาวชิ้นนี้

การเดินทางของ 'อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง'

แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง บ่ายวันนี้ ข่าวสารจากแดนไกลทำให้เราตระหนักว่าบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการอันสันติคนหนึ่งได้ออกเดินทางกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีวันกลับ ‘อาเยาะห์มะ’ สำหรับบางคนหรือ  ‘แบมะ’ ที่หลายคนเรียกขานในที่นี้คือชายที่ชื่อ ‘อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง’ ชายที่มีชื่อแปลกหู ซึ่งสะท้อนการต่อสู้ต่อรองที่ดำเนินมาตลอดชีวิตของเขา

เก็บความ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’

 

บทสนทนาอย่างละเอียดจากวงเสวนาสาธารณะในปิดท้ายการประชุมวิชาการนานาชาติ ‘การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพฯ’ ที่ มอ.ปัตตานี เมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา การแจกแจงอย่างตรงไปตรงมาของนายทหารจาก กอ.รมน. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและตั้งคำถามจากหลายแง่มุมของทั้งผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางสังคม และจากผู้ร่วมรับฟัง สะท้อนความหิวกระหายพื้นที่แห่งการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในวินาทีนี้