Blogs

DeepSouthWatch's picture

การเดินทางของ 'อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง'

แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง บ่ายวันนี้ ข่าวสารจากแดนไกลทำให้เราตระหนักว่าบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการอันสันติคนหนึ่งได้ออกเดินทางกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีวันกลับ ‘อาเยาะห์มะ’ สำหรับบางคนหรือ  ‘แบมะ’ ที่หลายคนเรียกขานในที่นี้คือชายที่ชื่อ ‘อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง’ ชายที่มีชื่อแปลกหู ซึ่งสะท้อนการต่อสู้ต่อรองที่ดำเนินมาตลอดชีวิตของเขา

DeepSouthWatch's picture

เก็บความ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’

 

บทสนทนาอย่างละเอียดจากวงเสวนาสาธารณะในปิดท้ายการประชุมวิชาการนานาชาติ ‘การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพฯ’ ที่ มอ.ปัตตานี เมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา การแจกแจงอย่างตรงไปตรงมาของนายทหารจาก กอ.รมน. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและตั้งคำถามจากหลายแง่มุมของทั้งผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางสังคม และจากผู้ร่วมรับฟัง สะท้อนความหิวกระหายพื้นที่แห่งการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในวินาทีนี้

DeepSouthWatch's picture

คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเส้นทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ข้อเขียนที่คิดทบทวนใคร่ครวญเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นการละเล่นของความคิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกของความคิดกับปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งไหลเวียนอยู่ใน สนามที่ผู้คนหลากหลายภูมิหลัง จุดยืน และความปรารถนาทางการเมืองมีส่วนกันก่อรูปขึ้นมา ปรากฎให้ กระบวนการสันติภาพที่เรากำลังนึกถึงอยู่นี้เป็นสิ่งที่พอจับต้องมองเห็นได้โดยง่าย

DeepSouthWatch's picture

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

DeepSouthWatch's picture

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

WARTANI's picture

วีดีโอ : พลวัตรวิวัฒนาการกิจกรรม "25 ตุลา รำลึกตากใบ"

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อ WARTANI


เหตุการณ์สลายการชุมนุมตากใบเกิดขึ้นเมื่อมีราษฎรชาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจำนวน 6 คนถูกจับกุม และมีการเดินขบวนเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทั้ง 6 คน ดังกล่าวในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีการเรียกกองกำลังเสริมจากกองทัพทหาร จึงมีการพูดคุยต่อรองกันให้สลายการชุมนุม แต่ด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียด ผู้ชุมนุมไม่ยอมสลายการชุมนุมจนกว่าจะมีการปล่อยตัวทั้ง 6 คน ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงใช้แก๊สน้ำตาในการสลายการชุมนุม

 

WARTANI's picture

เชิญร่วมงานเสวนา : “ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี”

 

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อ WARTANI


เชิญร่วมงาน “รำลึก 10 ปี ตากใบ” และร่วมฟัง แลกเปลี่ยนกับสานเสวนา ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี”
ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี 

 
 

PeaceClassroom's picture

ห้องเรียนสันติภาพ #2: ฟัง ‘ชาเดีย มัรฮาบัน’ นักเคลื่อนไหวสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพของอาเจะห์

ฟารีดา ปันจอร์
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
 

วันที่  24 กันยายน 2557  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้เชิญ ชาเดีย มัรฮาบัน นักเคลื่อนไหวสตรี จากอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของผู้หญิงอาเจะห์ในกระบวนการสร้างสันติภาพ