Blogs

DeepSouthWatch's picture

คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเส้นทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ข้อเขียนที่คิดทบทวนใคร่ครวญเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นการละเล่นของความคิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกของความคิดกับปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งไหลเวียนอยู่ใน สนามที่ผู้คนหลากหลายภูมิหลัง จุดยืน และความปรารถนาทางการเมืองมีส่วนกันก่อรูปขึ้นมา ปรากฎให้ กระบวนการสันติภาพที่เรากำลังนึกถึงอยู่นี้เป็นสิ่งที่พอจับต้องมองเห็นได้โดยง่าย

DeepSouthWatch's picture

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

DeepSouthWatch's picture

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

WARTANI's picture

แฟรนไชส์ อิคลาส ธุรกิจกาแฟโบราณที่เป็นที่นิยมในปาตานี

ธุรกิจกาแฟโบราณบรรจุถุงกระดาษ อีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากิน เพิ่มรายได้ของผู้คนในเขตเมืองปัตตานี ที่มีวางจำหน่ายอยู่หลายแห่งตามริมถนนในเขตตัวเมือง ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อเป็นที่นิยมของผู้บริโภค หนึ่งในนั้นก็คือ อิคลาส

 

รูซือลี เต๊ะแม

WeWatch's picture

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"
 
ร่วมจัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 
ณ มหา
WARTANI's picture

10 ปี ไฟใต้กับชีวิตที่หายไป

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนใต้ที่เริ่มปะทุ ณ กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส มีการเก็บข้อมูลจากหลายฝ่ายซึ่งรวมเหตุการณ์ความรุนแรงทุกประเภทจำนวน 15,713 เหตุการณ์ กับอีกด้านของปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข วิถีชีวิตการทำงานของคนในพื้นที่ที่ต้องดิ้นรนเลี้ยงปากท้องโดยมีหน่วยงานราชการที่พยายามแก้ปัญหาแบบบูรณาการ แต่สิ่งที่ประชาชนได้สะท้อนกลับมา กลับกลายเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้มากขึ้น

มะนาวาวี     ยะโกะ

WARTANI's picture

นังสปอร์ต ร้านเสื้อกีฬาเพื่อคนปาตานี

ชาวบ้านปลื้ม ร้านนังสปอร์ตตอบโจทย์ประชาชนปัตตานี บริการขายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อคนระดับรากหญ้าโดยแท้จริง

ยูซุฟ  ม่ามะ

แบนังหรือนายอนัง กะโด เจ้าของร้านนังสปอร์ต ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมืองปัตตานีจากการที่เขาได้ทำอาชีพเป็นลูกจ้างร้านเสื้อมาก่อนนั้นแบนังได้เข้าใจและรับรู้ประสบการณ์ธุรกิจด้านกีฬาและได้เปิดร้านเป็นของตัวเองในปี 2552 ที่ถนนเจริญประดิษฐสายหมอ เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นและไต่เต้ามาจนได้เปิดร้านใหญ่ขึ้น ในปี 2554

 

SouthPeace's picture

“อนาซีด” บรรเลงเพลงสันติภาพ

“อนาซีด” บรรเลงเพลงสันติภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากมายที่ควรค่าการอนุรักษ์ โดยหนึ่งในนั้นรวมไปถึง อนาซีด” บทเพลงที่ขับขานก้องกังวานไปทั่ว  ปลายด้ามขวาน

เสียงปรบมือจากผู้ชมราว ๗๐๐ คน ในห้องประชุม กึกก้องอึงอนดังอยู่ยาวนาน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อกลุ่มหนุ่มน้อยมุสลิมบนเวที ในนาม“ฟิกคลิซ”ที่ช่วยกันขับกล่อมผ่านการประสานเสียงอันไพเราะและเปี่ยมด้วยเนื้อหาตามหลักคำสอนภายใต้ศาสนาอิสลาม

WeWatch's picture

การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุข โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

เวที "บทบาทสื่อกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุข จชต."
จัดโดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
ณ ห้องพิมพ์มาดา 1 โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557