Blogs

บันทึกความทรงจำของการต่อสู้ที่ถูกลืม: การประท้วงใหญ่ที่ปัตตานีปี 2518

ร่วมรำลึกความทรงจำต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ระยะใกล้ที่สร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองสำคัญอย่างกว้างขวางผ่านบทความของ 'ดวงยิหวา อุตรสินธุ์'  อดีตไม่ได้มีไว้เพื่อเจ็บปวดเท่านั้น หากแต่ให้บทเรียนที่จำเป็นต้องทบทวนอีกด้วย

นวัตกรรมการสื่อสารภาคพลเมือง : กรณีศึกษาสื่อพลเมืองประเทศศรีลังกาของโครงการ ICT4Peace

สามัญชนคนธรรมดาจะลุกขึ้นสื่อสารอย่างไรในความขัดแย้งทางอาวุธที่ทิ้งบาดแผลฉกรรจ์เอาไว้  ‘สมัชชา นิลปัทม์’ ถอดบทเรียนจากปฏิบัติการสื่อสารของโครงการริเริ่มเล็กๆ ที่ใช้อำนาจของเทคโนโลยีเสริมพลังให้กับผู้คน

12 ปี รอมฎอนในไฟใต้: การวิเคราะห์การก่อเหตุช่วงเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 -2558

นางสาวสุวรา แก้วนุ้ยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี
พันตำรวจตรีสุรจิต เพชรจอม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

รายงานการวิเคราะห์การก่อเหตุช่วงเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 -2558 เป็นการสรุปสถิติของการก่อเหตุความรุนแรงในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเดือนรอมฎอน[1] ตั้งแต่ปี 2547 – 2558 ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ช่วยในการประเมินสถานการณ์ภาพรวมและเข้า

19 ประเด็นกับความแปรปรวนที่เป็นพิษ: บทวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนใต้ในวันที่สภาวะคงที่กำลังเปลี่ยนไป

คล้ายกับว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ "ปาตานี" กำลังจะเปลี่ยนไป แต่เปลี่ยนไปอย่างไร? บทวิเคราะห์ล่าสุดของ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' คลายปมที่ว่านี้ผ่านการวิเคราะห์สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบไปจนถึงปัญหาในทางยุทธศาสตร์ที่กำลังท้าทายแต่ละฝ่าย พร้อมยืนยันถึงพลังถ่วงดุลทางการเมืองที่จะรับมือกับความแปรปรวนที่ส่อเค้าจะเป็นพิษอยู่ในขณะนี้

เมื่อสันติภาพเดินหน้า: การปรับตัวของผู้คนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในรอบปีที่ผ่านมา

เมื่อเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำการหรือผู้ถูกกระทำ เรามีแนวโน้มที่จะมองเห็นข้อมูลและตีความมันจากจุดยืนที่มองอยู่อย่างไม่รู้ตัว 'รอมฎอน ปันจอร์' ชวนสนทนาในการประเมินสถานการณ์ของความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในรอบปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นว่ามีอะไรคืบหน้า มีอะไรเป็นอุปสรรค มีคำถามสำคัญอะไรบ้าง และมี 'โอกาส' อะไรบ้างรอเราอยู่

ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี 2015: สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของ CSCD

เปิดรายงานบทสรุปผู้บริหารของผลการสำรวจใน “โครงการแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ” ที่จัดทำโดยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี พบพลวัตและการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจยิ่ง!

ผลสำรวจ มอ.ปัตตานีชี้ คนชายแดนใต้ยังคงหนุนกระบวนการสันติภาพ!

ผลสำรวจ CSCD ระบุว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพ แม้ว่าความคืบหน้าจะไม่ปรากฎต่อสาธารณะมากนัก อีกทั้งยังให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ 3 ฝ่ายสำคัญในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ผลศึกษาระบุความเชื่อมั่นต่อ “รัฐบาลประยุทธ์” สูงโด่ง ในขณะที่ผู้นำศาสนายังเป็นกลุ่มคนที่ครองความเชื่อมั่นไว้วางใจ พบข้อเสนอลดความรุนแรงทุกฝ่าย โดยเฉพาะต่อเป้าหมายบริสุทธิ์ แนะใช้กลไกยุติธรรมทางเลือกและอยากเห็นทั้งรัฐและขบวนการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน

สันติภาพที่ยากจะปฏิเสธ: ความย้อนแย้งของ ‘สมมติฐานข้าศึก’ และ ‘พลังถ่วงดุลภายใน’ ของความรุนแรงชายแดนใต้/ปาตานี

บทวิเคราะห์ของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ชิ้นนี้พยายามอธิบายว่าพัฒนาการของความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังได้คลี่คลายให้เห็นการปะทะกันของสองฐานคติที่ก่อรูปเป็นลักษณะของความขัดแย้งที่เห็นในปัจจุบัน ในขณะ ‘สมมติฐานข้าศึก’ ซึ่งพยายามเข้าใจและเข้าถึง ‘ข้าศึก’ ของกองทัพก็มีทั้งส่วนทั้งขัดและเสริม ‘สมมติฐานพลังถ่วงดุลภายใน’ ที่เน้นหนักไปที่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้หลายฝ่ายแสวงหาข้อตกลงทางการเมือง แนวโน้มของอนาคตจึงชี้วัดที่ดุลยภาพของสองสมมติฐานดังกล่าวนั่นเอง

ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านควรมีบทบาทอย่างไรในชายแดนใต้

เมื่อสันติภาพจำเป็นต้องมีความยุติธรรม บทความชิ้นนี้ของ ‘แพทริค แบรอน’ พยายามจะอธิบายว่ากลไกของ ‘ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน’ นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ชายแดนใต้/ปาตานี (Pa(t)tani) เดินไปสู่สันติภาพได้หรือไม่และอย่างไร พร้อมชี้ให้เห็นความท้าทายเราจำต้องเผชิญเมื่อต้องคิดถึงเรื่องนี้