Blogs

DeepSouthWatch's picture

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

DeepSouthWatch's picture

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

manmukem's picture

วิถีอุลามะอ์ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง 2

 

อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1]

          การหาทางรอดของสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกหน่วยของสังคมต้องเดินไปพร้อมกัน ทางรอดของสถานการณ์ไม่ควรพึ่งเฉพาะ รัฐ  / กลุ่มขบวนการ / ครู / ข้าราชการ / นักการเมือง / นักศึกษา

Kalapang Ha Ti Rokoi's picture

หากเปิดใจ!

เมื่อตะวันลับขอบฟ้าซ่อนตัวหลังก้อนเมฆใหญ่ นับเป็นเวลาเดียวกันที่มวลมนุษย์บนโลกนี้ ต้องการหลับตาเพื่อใฝ่ฝันหรือเพ้อฝันในความฝันที่มาหลอกหลอนเมื่อยามหลับ และมนุษย์เหล่านี้หวังที่จะพักผ่อน เพื่อเก็บเรี่ยวแรงในการทำงานในวันที่ดวงอาทิตย์ลืมตาขึ้นจากแหล่งหลบซ่อน เพื่อจ่ายแสงให้มนุษย์นั้นได้รับประโยชน์จากมันในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

เปิดใจเรียนรู้

WARTANI's picture

บันทึกสามวันแรกรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1435

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อ wartani
 
หมายเหตุ: รายงานข่าวชิ้นนี้ รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์รายวันในพื้นที่ความขัดแย้งปาตานี /จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อช่วงวันที่ 28 มิ.ย. -1 ก.ค.
CrCF's picture

แถลงการณ์: จงหยุดก่อความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้นำศาสนาทุกศาสนา

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ

เผยแพร่วันที่  10  กรกฎาคม 2557

 

 

แถลงการณ์

จงหยุดก่อความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี  ผู้นำศาสนาทุกศาสนา