Blogs

DeepSouthWatch's picture

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

DeepSouthWatch's picture

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

AwanBook's picture

บทบาทอูลามาอฺ; กับวาทกรรมการสร้าง “สันติภาพรอมฏอน” ปาตานี 2

 

Abdulloh Wanahmad; Awanbook

ปัญหาความรุนแรงที่ปลายด้ามขวานทองของไทย(ปาตานี) ณ ตอนนี้ นับวันยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น กอปรกับที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพถูกทิ้งว่างไม่มีการสานต่ออีกต่อไป และไม่รู้ว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นจะสามารถนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเมื่อใด 

ปาตานีใต้ท็อปบูท

WARTANI's picture

"รายอ หดหู่"นักเคลื่อนไหวปาตานี สุดทน แถลงการณ์ผ่านเฟสบุคส่วนตัว

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อ wartani
 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.49 น.
SouthPeace's picture

อิหม่ามยะโก๊บ หร่ายมณี...“วีรบุรุษสันติภาพชายแดนใต้”

นรินทร์  อินทร์ฉาย                          

              เนื่องในโอกาสที่จะครบรอบการเสียชีวิตของท่าน อิหม่ามยะโก๊บ  หร่ายมณี...“วีรบุรุษสันติภาพชายแดนใต้”  ในวันที่ 5 ส.ค.นี้  ผมขอนำเหตุการณ์สะเทือนใจของคนในพื้นที่ จชต.มาเสนออีกครั้งเพื่อเป็นการสดุดีและระลึกถึงท่านอีกครั้ง

Binti Hamid Khan's picture

ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวต่อต้านของชาวโลกต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล

ยาสมิน ซัตตาร์

นับตั้งแต่วันที่  7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อิสราเอลได้เปิดฉากการโจมตีเข้าไปยังเขตกาซ่าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจนถึงวันนี้ (25 กรกฎาคม 2014) จำนวนทั้งสิ้น 836 คน ในที่นี้มีเด็ก 201 คน ผู้หญิง 99 คน และ คนชรา 52 คน นอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 5,400 ราย ขณะที่ฝ่ายอิสราเอลมีการสูญเสียเช่นเดียวกันแต่ในจำนวนที่น้อยกว่า คือ 35 คน โดยที่ 33 คนเป็นทหาร 2 คนเป็นประชาชนทั่วไป[1]

Sukkriyah's picture

พลังธรรมแห่งเดือนรอมฎอน ขอคืนพื้นที่ “ธรรม”

 

ซุกกรียะห์ บาเหะ[1]

Can Ramadan Bring Peace to Patani?

หลายคนที่สนใจในประเด็นความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจตั้งคำถามกับตัวเองและคนรอบข้างว่ารอมฎอนปีนี้จะกลายเป็นเดือนแห่งสันติภาพในปาตานีได้หรือไม่?

DeepSouthWatch's picture

สุชาติ เศรษฐมาลินี: พันธกิจของมุสลิมในการสื่อสารสันติภาพ

บทบันทึกการอภิปรายของ สุชาติ เศรษฐมาลินี เมื่อครั้งได้รับเชิญมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปรายในเวทีเสวนา “รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตา?” ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารวิทยอิสลามศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 หรือประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน