Blogs

DeepSouthWatch's picture

การเดินทางของ 'อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง'

แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง บ่ายวันนี้ ข่าวสารจากแดนไกลทำให้เราตระหนักว่าบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการอันสันติคนหนึ่งได้ออกเดินทางกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีวันกลับ ‘อาเยาะห์มะ’ สำหรับบางคนหรือ  ‘แบมะ’ ที่หลายคนเรียกขานในที่นี้คือชายที่ชื่อ ‘อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง’ ชายที่มีชื่อแปลกหู ซึ่งสะท้อนการต่อสู้ต่อรองที่ดำเนินมาตลอดชีวิตของเขา

DeepSouthWatch's picture

เก็บความ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’

 

บทสนทนาอย่างละเอียดจากวงเสวนาสาธารณะในปิดท้ายการประชุมวิชาการนานาชาติ ‘การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพฯ’ ที่ มอ.ปัตตานี เมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา การแจกแจงอย่างตรงไปตรงมาของนายทหารจาก กอ.รมน. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและตั้งคำถามจากหลายแง่มุมของทั้งผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางสังคม และจากผู้ร่วมรับฟัง สะท้อนความหิวกระหายพื้นที่แห่งการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในวินาทีนี้

DeepSouthWatch's picture

คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเส้นทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ข้อเขียนที่คิดทบทวนใคร่ครวญเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นการละเล่นของความคิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกของความคิดกับปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งไหลเวียนอยู่ใน สนามที่ผู้คนหลากหลายภูมิหลัง จุดยืน และความปรารถนาทางการเมืองมีส่วนกันก่อรูปขึ้นมา ปรากฎให้ กระบวนการสันติภาพที่เรากำลังนึกถึงอยู่นี้เป็นสิ่งที่พอจับต้องมองเห็นได้โดยง่าย

DeepSouthWatch's picture

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

DeepSouthWatch's picture

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

BBC Patani FC's picture

HRW กระทุ้งรัฐบาลไทยเร่งสอบสวนกรณีทหารพรานยิงเด็กอายุ 14 เสียชีวิต

แถลงการณ์ของกลุ่มฮิวแมนไรท์วอชอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 เมื่อทหารพรานหน่วย ร้อย ฉก.ทพ. นราธิวาส 4916 ยิงดช.มูฮัมหมัดอาซูวัน ซอเฮาะ ขณะที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านที่ อ.ศรีสาคร หลังจากนั้นผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบว่า อส.ทพ.เอกพจน์ สามานสวน ได้นำอาวุธปืนขนาด 11 มม.ไปวางไว้ในมือของดช.มูฮัมหมัดอาซูวันด้วย 

7darkhero's picture

ทำดีแล้วไม่มีคนเหลียวแล....ใครนิยาม?

สิ่งสวยงามใดๆในโลกใบนี้ คงเทียบเคียงไม่ได้ กับหัวใจที่สวยงาม...
เพราะฉะนั้น จึงพยายามหันทิศทางหัวใจของ

IHRP_Mahidol's picture

สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 20

สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 20

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557

โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส

 

ผู้ร่วมสานเสวนา: นักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคดำรงไทย นักการเมืองท้องถิ่น อดีต ส.ว. และ ส.ส. ผู้นำภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สันติวิธี จชต. มหาวิทยาลัยมหิดล

WARTANI's picture

เยียวยาเหยื่อยิงผิดห้าแสน ทหารกับนักศึกษาปะทะคารมจนได้วลีเด็ด "มันเป็นความเข้าใจผิด เข้าใจนะ"

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อ wartani


เด็กหญิง ป.4 เสียชีวิต จากการปฏิบัติงานผิดพลาดของทหาร

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ มีไฟส่องจ้าสองดวง ด่านก็ไม่มี อีกทั้งยังเป็นกลางคืนด้วยประมาณ 4 ทุ่มกว่า  อาแบ(สามี) ก็ขับรถเร็วเพราะความหวาดกลัว เลยไม่หยุด  เมื่อไม่หยุดทีนี้เขาก็กราดยิงเลย “นางอัสรูฮา สะนิ มารดา ด.ญ.ไฮซูลา แตเมาะ กล่าวด้วยเสียงอันสั่นเครือ